พายุถล่ม! ซัดคอสะพานขาด เดือดร้อนนับ 100 หลัง

ระนอง น้ำป่าหลากกัดเซาะดินคอสะพาน ถนนเชื่อมหมู่บ้านขาดครั้งที่ 2

หลังจากฝนตกติดต่อกัน ส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากในคลองทุ่งคา พื้นที่ต้นน้ำในหุบเขา  บ้านทุ่งคา ม.1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง ถนนทางหลวงชนบท ที่ รน 4038 กม.ที่ 12  ที่ติดกับคอสะพานทุ่งคา ถูกน้ำกัดเซาะและดินเลื่อนไหลลงคลอง เป็นระยะทางยาวร่วม 10 เมตร   โดยสะพานเกิดการทรุดตัวเป็นรอยร้าวแยกตัวออกจากกัน  ส่งผลให้ชาวบ้านนับ 100 ครัวเรือน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้

แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดระนอง  เร่งนำเครื่องจักรกลเข้าซ่อมแซม โดยนำดินบดอัดบริเวณคอสะพานที่ขาดอยู่  เพื่อให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน สามารถสัญจรได้เป็นการชั่วคราว  ซึ่งเหตุการณ์นี้นับเป็นครั้งที่ 2 แล้ว  แม้ว่าน้ำในคลองจะลดปริมาณลง แต่ยังมีผลกระทบตามตัวสะพาน เนื่องจากเสาสะพานที่เชื่อมต่อกับตอหม้อจำนวน 1 ตัว หลุดจากตอหม้อที่ปักอยู่ในน้ำใต้สะพาน จึงต้องเร่งอัดดินเข้าที่คอสะพานใหม่อีกครั้ง

นายพิทยา ณ นคร  ผู้อำนวยการส่วนปฎิบัติการ แขวงทางหลวงชนบท จังหวัดระนอง กล่าวว่า จากเหตุอุทกภัยและเกิดน้ำป่าหลากในคลองทุ่งคา  ส่งผลให้คอสะพานทรุดและถนนขาด ถูกน้ำกัดเซาะดินเลื่อนไหลลงคลอง ขณะนี้กำลังเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถใช้งานได้ชั่วคราว  แต่รถอาจจะผ่านได้เพียง 1 ช่องจราจร รับน้ำหนักได้ไม่เกิน 18 ตัน พร้อมทั้งจะประเมินสถานการณ์ หากยังมีการทรุดหรือดินที่คอสะพานไหลลงคลองอีก อาจจะต้องใช้สะพานแบริ่งเข้ามาเสริมเป็นการชั่วคราว จนกว่าการซ่อมแซมคอสะพานจะกลับเข้าสู่สภาพเดิม