ทช.เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้กีดขวาง ถนนสัญจรได้ปกติทุกสาย

กรมทางหลวงชนบท เร่งเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักล้มกีดขวางถนน ที่ปัตตานี ,พัทลุง ,นครศรีธรรมราช ขณะที่ ถนนสายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 ซม.แต่ยัง สัญจรได้

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ ผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) ในพื้นที่ภาคใต้ พบได้รับผลกระทบ จำนวน 1 สายทาง คือ แยก ทล. 4031 – สายอุทยานในยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต น้ำท่วมสูง 20 เซนติเมตร การสัญจรผ่านได้ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนประชาชนใช้เส้นทางด้วยความระมัดระวังแล้ว

ขณะที่ทางหลวงชนบทนราธิวาส แจ้งว่า ได้รับผลกระทบในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ยี่งอ อ.บาเจาะ อ.รือเสาะ และอ.ศรีสาคร มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาเหตุหลังคาเสียหาย ต้นไม้ในสวนล้ม ไม่มีผู้เสียชีวิต

ส่วนการคมนาคมปกติ ถนนทางหลวงชนบทไม่ได้รับความเสียหายหรือกีดขวางทางน้ำ พบเพียงกิ่งไม้หัก ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บกวาดสายทางในพื้นที่ต่อเนื่อง โดยได้ให้ความช่วยเหลือ จุดที่มีต้นไม้ล้มทับกีดขวางเส้นทางจราจร ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่ล้มขวางถนนออกจากเส้นทางจราจรแล้ว สามารถสัญจรได้ตามปกติ ได้แก่ พื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 4 สายทาง  พื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 สายทาง  พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 สายทาง

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน