จังหวัดเพชรบุรีผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วม  หลังน้ำทะเลหนุนสูงสุดไม่มีผลกระทบกับชุมชน ขณะที่เขื่อนแก่งกระจานน้ำยังเกิน 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ชลประทานบริหารจัดการได้ เพียงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเขื่อนแก่งกระจานน้ำยังมาก

โล่งแล้ว! เมืองเพชรพ้นวิกฤตน้ำท่วม

ถือว่าผ่านพ้นจุดวิกฤตน้ำท่วม สำหรับ จ.เพชรบุรี หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่น้ำทะเลหนุนสูงสุด แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนและพื้นที่การเกษตร ล่าสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 รายงาน ปริมาณน้ำภายในเขื่อนแก่งกระจาน อยู่ที่ 726 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 102 % ของความจุ มีน้ำไหลลง 12.86 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำออกท้ายเขื่อนลงแม่น้ำเพชรในอัตรา 163.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 14.12 ล้านลูกบาศก์เมตร

ส่วนเขื่อนเพชร ระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 94.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละ 8.1674 ล้านลูกบาศก์ ซึ่งเป็นปริมาณที่ชลประทาน คำนวณแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบกับชุมชน 2 ฝั่งแม่น้ำเพชรใต้เขื่อนเพชรบุรี แต่เนื่องจากเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำมาก จึงต้องเฝ้าระวังกันต่อไป