หมู่บ้านเหนือเขื่อนแก่งกระจานจมแล้ว

ฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน ทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านพื้นที่เหนือเขื่อน รวมถึงรีสอร์ทและพื้นการเกษตรในพื้นลุ่มต่ำใต้เขื่อนแก่งกระจาน ส่วนพื้นที่ใต้เขื่อนเพชรยังไม่ได้รับผลกระทบ แต่ชลประทานติดธงแดงเตือนอยู่ในขั้นวิกฤต

อิทธิพลของพายุ“เบบินคา” (BEBINCA) ส่งผลให้เกิดฝนตกในลุ่มน้ำเพชรบุรี บริเวณเหนือเขื่อนแก่งกระจาน และมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 รายงานเมื่อเวลา 06.00 น. วันนี้ (18 ส.ค.61) เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 750.990 ล้าน ลบ.ม. จากความจุสูงสุดของเขื่อน710 ล้าน ลบ.ม. หรือ 105.71 % มีน้ำไหลลงเขื่อน 22.1468 ล้านลบ.ม.  เปิดระบายน้ำออกท้ายเขื่อนในอัตรา 259.14 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ 22.3897 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนเพชร เปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี 124.39 ลบ.ม./วินาที หรือวันละ 10.7473 ล้าน ลบ.ม. เปิดน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 4 สาย รวม 72.29 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งสิ้น 196.68 ลบ.ม./วินาที

ซึ่งผลจากเขื่อน ที่มีน้ำมากทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้านที่อยู่เหนือเขื่อนแก่งกระจาน ใน ต.สองพี่น้อง และต.แก่งกระจาน นอกจากนี้การที่เขื่อนแก่งกระจานปล่อยระบายน้ำออกท้ายเขื่อนในอัตรา 259.14 ลบ.ม./วินาที  ส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นฝั่งท่วมรีสอร์ท และพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่ท้ายเขื่อนแก่งกระจาน จนถึงเขื่อนเพชร

อย่างไรก็ตาม การที่เขื่อนเพชรเปิดระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรี ในอัตรา 124.39 ลบ.ม./วินาที เบื้องต้น ยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเพชร ในพื้นที่เตือนเขื่อนเพชรตั้งแต่อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง และ อ.บ้านแหลม ซึ่งกรมชลประทานได้ติดสัญลักษณ์ธงแดงเตือนประชาชนที่ริมแม่น้ำบริเวณสะพานเทศบาล หรือสะพานดำว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรี อยู่ในขั้นวิกฤต