ยังจับตาฝน – ทะเลหนุนเสี่ยงท่วมซ้ำ จ.เพชรบุรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ระบุ ตอนนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มคลี่คลาย แต่ยังเฝ้าระวังต่อเนื่อง

นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ระบุว่าตอนนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำค่อนข้างคลี่คลายลงมากแล้ว น้ำจากเขื่อนแก่งกระจานลดลงอย่างต่อเนื่อง น้ำเหนือเขื่อนลดน้อยลง น้ำในแม่น้ำเพชรเริ่มลดระดับลง โดยในเขตตัวเมืองน้ำลดเกือบหมดทุกจุดแล้ว ยกเว้นที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี ยังมีน้ำท่วม 2 จุด คือถนนหน้าวัดใหญ่สุวรรณาราม และวัดลาด แต่ปริมาณน้ำไม่สูงมากนัก ประมาณ 10-20 เซนติเมตร และมีแนวโน้วลดลงเรื่อยๆ คาดว่าถ้าไม่มีฝนมาเติมและน้ำทะเลหนุน น่าจะคลี่คลายได้ใน 1-2 วันนี้

ส่วนพื้นที่อื่นๆ อาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะคลี่คลาย แต่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไปอีกระยะ เพราะกรมอุตุนิยมวิทยายังประกาศเตือนในเรื่องฝนที่อาจจะตกในเขตจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำในปีนี้ มีการบริหารจัดการที่ดีมาก ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชน ที่เชื่อคำเตือนของทางราชการ ทำให้มีการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงได้ทัน ความสูญเสียจึงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา