การเมือง วิดีโอ

เลือกตั้ง62 : ไพบูลย์ชี้ ! กกต.เดินหน้ายุบ ทษช.ได้เลย ไม่ต้องรอใครร้อง

กกต. เตรียมหารือด่วน วันพรุ่งนี้ กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป ยื่นให้สอบพรรคไทยรักษาชาติทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูป กล่าวถึงกรณีที่ขอให้ กกต.ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองพรรคไทยรักษาชาติ ว่า ในกรณีถ้าพบปัญหาว่าพรรคไทยรักษาชาติทำผิดระเบียบกกต. และเมื่อเกิดความปรากฏชัดเจนขึ้นแล้ว ก็ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณายุบพรรคได้ทันที

อย่างไรก็ตาม ต้องรอดูว่าวันจันทร์ที่ 11 ก.พ. กกต.จะพิจารณาเข้าข่ายมาตราดังกล่าวหรือไม่ ถ้าเข้าข่ายเชื่อว่าน่าจะยื่นได้ในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการระหว่าง กกต.และศาลรัฐธรรมนูญ หากกกต.พิจารณาเร็ว ยื่นเร็ว เรื่องก็จบเร็ว

กกต.ถกด่วนพรุ่งนี้ ปมรายชื่อนายกรัฐมนตรีไทยรักษาชาติ

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวถึงกรณีพิจารณาคุณสมบัติบัญชีนายกฯของทษช. ว่า กกต.ทุกคนได้รับทราบและได้หารือกันเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการแล้ว ในชั้นนี้กำลังศึกษาประเด็นทางกฎหมายและทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกันอยู่ โดยจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมในสัปดาห์หน้า

ด้านพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการกกต. ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงการพิจารณาคุณสมบัติบัญชีนายกฯของ ทษช. แต่ยอมรับว่าในวันที่ 11 ก.พ.นี้ กกต.จะประชุม โดยคาดว่าจะมีการหารือในทุกเรื่อง รวมถึงประเด็นข้อกฎหมายต่างๆด้วย

สำหรับคำร้องก่อนหน้านี้ของนายไพบูลย์ ขอให้ กกต.ตรวจสอบการกระทำของ ทษช. โดยอ้างอิงถึงระเบียบว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้ง หมวด 4 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อ 17 “ห้ามไม่ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง”

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ขณะที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หมวด 8 การสิ้นสุดของพรรคการเมือง มาตรา 92 ระบุความว่า “เมื่อ กกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น (1) กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”