ไม่มีใบสั่ง! ‘เสรี’ ป้อง ‘ประยุทธ์’ แจงขยายเวลาบังคับใช้กม.เลือกตั้งส.ส 90 วันไม่เกี่ยวนายกฯ

“เสรี” ระบุวันนี้ หารือวันสุดท้าย ให้ได้ข้อสรุปทั้งหมด รวมถึงเรื่องขยายเวลาบังคับใช้ 90 วันด้วย ขออย่ามอง การขยายเวลา เป็นใบสั่ง คสช.

– 19 ม.ค. 61- นายเสรี สุวรรณภานนท์ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กล่าวว่า การประชุมกรรมาธิการฯ วันนี้(19ม.ค.) จะหยิบยกกรณีการแก้ไขมาตรา 2 ให้ใช้บังคับร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขึ้นหารือเพราะเป็นเรื่องที่สื่อและประชาชนสนใจ รวมถึงจะพิจารณาเหตุผลและความจำเป็น เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน โดยยอมรับว่าหากขยายเวลา เหตุผลหนึ่งคือเพื่อให้สอดรับกับคำสั่งคสช. ที่ 53 / 2560 เพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมตัวสำหรับการเลือกตั้งได้ทัน

ส่วนจะถูกมองว่าการขยายเวลาดังกล่าวทำเพื่อสืบทอดอำนาจหรือยื้อเวลาเลือกตั้งหรือไม่ นายเสรี กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับเหตุผลเพราะคำสั่งคสช.กับกฎหมายพรรคการเมืองถือเป็นกฎหมายเดียวกัน และหากกฎหมายใช้บังคับแล้วไม่สามารถปฏิบัติตามได้จะเป็นปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หากขยายเวลาคงไม่เกี่ยวกับที่นายกรัฐมนตรีหรือ คสช.ให้สัญญากับประชาคมโลกไว้ว่าจะเลือกตั้งภายในปีนี้ แต่เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติในฐานะที่รับผิดชอบการออกกฎหมาย จึงไม่อยากให้นำไปเชื่อมโยงกัน

“แต่หากกฎหมายใช้บังคับก็ต้องปฏิบัติตาม และไม่อยากให้มองว่ามีใบสั่งจากคสช. เพราะเชื่อว่าการขยายเวลาเพียง 3 เดือนไม่น่าจะมีประโยชน์อะไร ควรพิจารณาเหตุผลและความจำเป็นมากกว่า ไม่อยากให้เริ่มต้นด้วยความสงสัยว่ามีใบสั่ง เพราะถ้าไม่มีเหตุผลจะมีใบสั่งอย่างไรก็ไม่สามารถทำได้ การพิจารณากฎหมายต่าง ๆ พิจารณาถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม เชื่อว่า กรรมาธิการจะพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยจะมีข้อสรุปภายใน วันนี้(19 ม.ค.) ทั้งนี้ หากขยายเวลาร่างกฎหมายฉบับนี้แล้ว จะต้องขยายเวลาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว. หรือไม่กรรมาธิการฯ ทั้ง 2 คณะจะไปหารือกันอีกครั้ง