ครม.มีมติเห็นชอบ อนุมัติ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใน 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง พัทยา และ ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก กาญจนาภิเษก-บางพลี ตั้งแต่วันที่ 11-18 เม.ย.61 รวม 8 วัน

ครม.ยกเว้นค่าผ่านทางช่วง “สงกรานต์” 11-18 เม.ย.นี้

วันนี้( 13 มี.ค.) พันเอกอธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ อนุมัติ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัว ใน 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 7 กรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง พัทยา และ ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอก กาญจนาภิเษก-บางพลี ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 18 เมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 8 วัน ทั้งนี้ ก็เพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขณะที่ พันเอกหญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า อยากให้มีการช่วยกันรณรงค์ในการใช้รถ โดยการทำสถิติตัวเลขให้ชัดเจน เพื่อสร้างการรับรู้และการเคารพกฎจราจร โดยหน่วยงานความมั่นคง จะกวดขันวินัยการจราจรด้วย