เครือข่าย ปชช.ยื่นข้อเสนอแก้กฎหมายสิ่งแวดล้อม-EIA

เครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้ายื่นข้อเสนอให้แก้ พรบ.สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ให้เอกชน ดำเนินโครงการได้ทั้งที่ยังไม่ผ่าน EIA

วันนี้ (24 ก.ค. 60) – ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการภาคประชาสังคม พร้อมด้วย นายประสิทธิชัย หนูนวล ในนามเครือข่ายประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เดินทางมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยื่นข้อเสนอ และอ่านแถลงการณ์ ขอให้แก้ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในบางข้อ

โดยต้องการให้ตัดมาตรา 53 วรรค 4 ที่นำคำสั่งมาตรา 44 ของ คสช.มาบัญญัติไว้ เพื่อเปิดช่องให้เอกชน สามารถดำเนินโครงการได้ ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA อีกทั้งกระบวนการที่รับฟังความคิดเห็นที่ปิดไปแล้ว ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย ไม่เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญมาตรา 77

ซึ่งหลังจากนี้ ทางกลุ่มจะติดตามต่อว่าข้อเสนอที่ยื่นไป จะได้รับการแก้ไขหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขก็จะเดินหน้าคัดค้านต่อไป