“สรยุทธ” ลุ้น! คำตัดสินได้ประกันตัวหลังศาลรับฎีกา

ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รับรองคำฎีกาคดี นายสรยุทธ เบี้ยวค่าโฆษณา อสมท.แล้ว ขณะที่ทนายยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ขณะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา คาดว่าจะทราบผลว่าจะปล่อยตัวหรือไม่

ความคืบหน้าในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำคุก นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดัง และกรรมการผู้จัดการ บจก.ไร่ส้ม กับพวก ฐานสนับสนุนพนักงานรัฐ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อกระทำการในตำเเหน่ง เป็นพนักงานใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตเสียหายแก่องค์กร ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวม 6 กระทง รวม 13 ปี 4 เดือน นั้น

นายมนต์อนันต์ เรืองจรัส ทนายความนายสรยุทธ ได้ยื่นฎีกาเพื่อสู้คดีแล้ว โดยมีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รับรองคำฎีกาของนายสรยุทธ และได้ส่งไปให้ศาลอาญาคดีทุจริตฯ กลาง รับฎีกาไว้พิจารณา และศาลทุจริตได้ส่งคำร้องให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา โดยทนายได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งคาดว่าจะทราบผลว่าจะปล่อยตัวหรือไม่

สำหรับการยื่นฎีกาอุทธรณ์คดี ดำเนินการตาม มาตรา221 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับคดีต้องห้ามฎีกาไว้ ว่า ถ้าผู้พิพากษาคนใดที่เป็นผู้พิจารณาสำนวน หรือ ผู้พิพากษาที่ลงชื่อทำความเห็นแย้งในคดีนี้ ไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ เห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุดและมีคำสั่งอนุญาตให้ฎีกา หรือ กรณีที่อัยการสูงสุดลงชื่อรับรองฎีกา ว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย ก็ให้สามารถฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้เช่นกัน โดยองค์คณะผู้พิพากษาที่มีอำนาจรับรองฎีกาในคดีนายสรยุทธได้นั้น ประกอบด้วย องค์คณะในศาลชั้นต้น 3 คน ในชั้นอุทธรณ์ 3 คน เเละอัยการสูงสุด 1 คน รวมเป็น 7 คน