“กรมควบคุมมลพิษ” เด้งรับ! 4.0 เปิดแอพฯ รับแจ้ง เหตุลอบทิ้งขยะ-น้ำเสีย

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดตัวแอพพลิเคชั่นรับแจ้งเหตุและแจ้งเตือนปัญหามลพิษผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้
แอพพลิเคชั่น WPWatch (Water Pollution Watch) สำหรับแจ้งเหตุการทิ้งน้ำเสียลง
แหล่งน้ำสาธารณะ ปัญหาน้ำเสีย สัตว์น้ำตายจำนวนมาก คราบน้ำมัน หรือแหล่งน้ำเปลี่ยนสี และแอพพลิเคชั่น
HWNetwork (Hazardous Waste Network) สำหรับแจ้งเหตุปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ
และของเสียอันตราย

สำหรับแอพพลิเคชั่นทั้งสองนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปแจ้งเหตุมลพิษ พร้อมกับแจ้งตำแหน่งพิกัดตามแผนที่
ระบุสถานที่พร้อมส่งภาพถ่ายประกอบเข้าไปได้ โดย คพ.จะรับแจ้งและส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการ
แก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที หรือหากพื้นที่ใดมีปัญหามลพิษหรือแหล่งคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ทาง คพ.ก็จะแจ้งกลับ
ให้ทราบเช่นเดียวกัน ทำให้ประชาชนมีช่องทางติดต่อและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวกขึ้น

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะ สารเคมี และการปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ
สาธารณะ หากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไขให้ทันท่วงทีอาจเป็นปัญหาลุกลามกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งมีชีวิต
และประชาชนได้ เพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบดังกล่าว คพ.จึงให้ความสะดวกประชาชน รับแจ้งเหตุ
และแจ้งเตือนภัยปัญหามลพิษทั้งเรื่องน้ำเสียและขยะอันตราย ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

นายจตุพร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของปัญหาหมอกควัน ประชาชนยังสามารถติดตามรายงานคุณภาพ
อากาศทั่วประเทศได้ทางแอพพลิเคชั่น Air4Thai ซึ่งแอพพลิเคชั่นทั้งหมดสามารถช่วยนำข้อมูลไปสู่การแก้ไข
ให้ทันสถานการณ์ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews