กทม.เตรียมดอกไม้จันทน์ 13 ล้านดอก รองรับพระราชพิธีฯ

 

กรุงเทพมหานคร เตรียมดอกไม้จันทน์ 13 ล้านดอก เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุถึงความคืบหน้า การก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง 9 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณ เช่นเดียวกับ การก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ 16 ซุ้ม ขนาดกลาง 26 ซุ้ม และ ซุ้มตามวัด 62 แห่ง ล่าสุดได้ดำเนินการแล้วเสร็จเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กรุงเทพมหานคร จัดเตรียมดอกไม้จันทน์ 13 ล้านดอก กระจายตามจุดถวาย อาทิ พระเมรุมาศและซุ้มถวายดอกไม้จันทน์แห่งละ 150,000 ดอก และ สถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ตามวัด 62 แห่ง จำนวน 80,000 ดอก ต่อวัด เพื่อให้ทั่วถึงแก่ประชาชน ที่ตั้งใจเดินทางเพื่อถวายความอาลัย ในวันที่ 26 ตุลาคม นี้