“ชาวสวนยางสงขลา” ให้กำลังใจผู้ว่าฯการยางแห่งประเทศไทย หลังราคายางตกต่ำ

 

เครือข่ายแกนนำและสถาบันชาวสวนยาง จังหวัดสงขลา เริ่มออกมาเคลื่อนไหวหลังมีกระแสข่าวขับไล่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย และราคายางผันผวนตกต่ำอย่างหนัก ก่อนจะยืนยัน พร้อมเดินหน้าและให้กำลังใจการทำงานของผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และการทำสวนยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง

กลุ่มเครือข่ายแกนนำและสถาบันชาวสวนยาง จังหวัดสงขลา เดินทางเข้าพบผู้อำนวยการการทำสวนยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เพื่อร่วมหารือหลังจากที่ราคายางเกิดผันผวนตกต่ำอย่างหนัก จนทำให้มีกระแสข่าวจะมีการขับไล่ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย โดยอ้างทำงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำได้ ส่งผลให้เครือข่ายแกนนำและสถาบันชาวสวนยาง ในส่วนของจังหวัดสงขลา ออกมาเคลื่อนไหวเข้าพบนายพูนสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เพื่อให้กำลังใจ รวมทั้งให้กำลังใจ ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ในการทำงาน และขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรชาวสวนยางอย่างยั่งยืน ทางด้านของชาวสวนยาง ยืนยัน ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการต่างๆมากมาย อาทิ การส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ส่งเสริมสถาบันเกษตรผันตัวเองเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ รวมถึงการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางสด และเปิดดำเนินการไปเมื่อ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ปัญหาของราคายางผันผวนตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดอยู่ที่ต้นทางคือผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาล รวมทั้งนายทุน ที่ทำให้ทุกอย่างเหมือนไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลย

ทางด้านของผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผย โครงการจัดตั้งตลาดกลางน้ำยางสด เป็นการรวบรวมปริมาณผลผลิตนำร่องในจังหวัดสงขลา และสตูล มีปริมาณยางเข้าร่วมโครงการ 300 ตัน ต่อวัน โครงการนี้เป็นการการันตี ปริมาณ และคุณภาพยางสอดรับกับความต้องการทั้งฝั่งเกษตรกร และผู้ประกอบการ ทำให้ทิศทางการบริหารจัดการเป็นไปในทางที่ดี ราคาน้ำยางสด เป็นพื้นฐานของยางชนิดอื่นทั้งหมด การที่การยางแห่งประเทศไทย ทำให้น้ำยางสดซึ่งไม่เคยมีหน่วยงานของรัฐบาลใดเข้ามาบริหารจัดการให้มีเสถียรภาพ ย่อมทำให้เป็นการช่วยผลักดันราคายางชนิดอื่นให้มีเสถียรภาพตาม ที่สำคัญขณะนี้ได้มีนโยบายพร้อมผลักดันให้ชาวสวนยางทำสวนเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร โดยใช้พืชชนิดอื่นๆ ปลูกแซมในสวนยางด้วย รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับยางทั้งหมด

อีกทั้งกลไกการตลาด สำนักงานตลาดกลางยางพารา กำหนดระบบราคากลางขึ้นมา โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติอย่างเป็นระบบ เป็นเครื่องมือสร้างอำนาจต่อรองแก่เกษตรกรซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งจากการกำหนดมาตรการในเรื่องของยางพาราในทุกด้านของพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เชื่อว่าในปี 2561 เป็นต้นไปสถานการณ์ยางพาราน่าจะดีขึ้นตามลำดับ