"เซินเจิ้น" ขึ้นแท่น แหล่งรวมเทคโนโลยี เมืองแห่งอนาคต

09 ธ.ค. 2560 เวลา 11:00 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

 

 

เมืองเซินเจิ้น เป็น ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ของ บริษัทข้ามชาติสัญชาติจีน ชั้นนำ ระดับโลกจำนวนมาก ล่าสุด บริษัทApple กำลัง อยู่ในขั้นเตรียมการตั้งศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนา รัฐบาลจีน จึง มุ่งผลักดันเซินเจิ้นขึ้นเป็น “ซิลิคอนวัลเลย์แห่งเอเชีย” เป็น ตัวแทนของภูมิภาค ของ เมืองวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และ วิสาหกิจด้านการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

การที่ เมืองเซินเจิ้น เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผล ต่อ การใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศจีน ต้องปรับตัวไปกับการเทคโนโลยีแทบทุกด้าน เป็น ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี  และ นวัตกรรม ที่ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็น ที่ตั้งบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลกจำนวนมาก

 

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

เซินเจิ้น เมืองหลัก ของ มณฑลกวางตุ้ง เป็น ศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม ที่ มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เป็น ที่ตั้งบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงระดับโลก จำนวนมาก ความก้าวหน้า ของ การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในจีนอย่างรวดเร็ว กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงโลกอนาคต และ การใช้ชีวิตประจำวันของคนจีน แบบพลิกโฉม ติดตามจากรายงาน

***รับชมคลิป****