นักวิจัยไหหลำใช้ “หนอนนก” กำจัดพลาสติกคลุมดิน

24 ม.ค. 2561 เวลา 8:34 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th
พลาสติกเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก แต่นักวิจัยของจีน พบว่า หนอนนก สามารถใช้ย่อยสลายพลาสติก ที่ใช้เป็นวัสดุคลุมดินในอุตสากรรมการเกษตรบนเกาะไหหลำได้ วันที่ 24 ก.พ.61 หนอนตัวเล็ก ที่เห็นอยู่นี้ มีชื่อว่า หนอนนก นิยมเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ใช้เป็นอาหารให้กับนก ปลาสวยงาม สัตว์เลื้อยคลาน ที่เลี้ยงตามบ้านหรือสวนสัตว์ แต่หนอนเหล่านี้จะไม่เป็นเพียงอาหารของสัตว์อีกต่อไป เพราะมันอาจช่วยแก้ปัญหามลพิษจากพลาสติก ที่ส่งผลต่อการเพาะปลูกบนเกาะไหหลำได้ อุตสาหกรรมการเกษตรบนเกาะไหหลำ ใช้พลาสติกเป็นวัสดุคลุมดิน เพื่ออุ้มน้ำในดิน แน่นอนว่า การใช้วัสดุพลาสติกมีข้อเสียคือย่อยสลายยาก และยังเป็นการทำลายแร่ธาตุในดินในระยะยาวอีกด้วย นักวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานย่า จึงพยายามแก้ปัญหานี้ ด้วยการใช้หนอนนกกัดกินพลาสติก นอกจากจะเป็นการกำจัดวัสดุที่ย่อยยากแล้ว ของเสียของหนอนนกยังเป็นแร่ธาตุชันดีให้กับดินด้วย หลังจากที่หนอนเหล่านี้ กินพลาสติกคลุมดินเข้าไป มันจะโตขึ้น หมายความว่า พลาสติกที่กินเข้าไปได้กลายเป็นพลังงาน ขี้หนอนสีขาวที่ออกมาจากตัวมันนี้ จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีให้กับดิน ปัญหาที่พบในตอนนี้ก็คือ หนอนนก ใช้เวลานาน กว่าจะย่อยพลาสติกคลุมดินได้ในแต่ละครั้ง และพวกมันไม่สามารถทนต่อแสงแดดได้ นักวิจัยจึงคิดค้นกำลังหาวิธีให้หนอนนกเหล่านี้ สามารถนำมาใช้ย่อยพลาสติกได้จริง โดยการสกัดเอาเอนไซม์ หรือน้ำย่อยของหนอนนก ที่มีคุณสมบัติเฉพาะในการย่อยสลายพลาสติก ออกมาใช้ หนึ่งในไอเดียของเรา คือลองเอาพลาสติกคลุมดินมาให้พวกมันกิน แล้วสกัดเอาน้ำย่อยของหนอนนกออกมา ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ นำส่วนผสมนั้นใส่ลงในดิน เพื่อให้มันย่อยสลายพลาสติกคลุมดิน หากนักวิจัยสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซานย่า สามารถทำให้หนอนนก นำมาใช้ย่อยพลาสติกได้จริง นี่อาจเป็นวิธีการหนึ่งที่นำธรรมชาติมาแก้ไขปัญหาการย่อยสลายขยะได้