ย้ำอีกที! 1ก.พ.ห้ามสูบบุหรี่ 25 ชายหาด

ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เตรียมเอาจริงบังคับใช้กฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ 25 ชายหาด

นายบรรณารักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทางทะเลยและชายฝั่งที่ 4 กล่าวถึงการสำรวจพื้นที่บนชายหาด ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่า ในพื้นที่ชายหาดยังมีซองบุหรี่ และก้นกรองเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุด โดยขยะดังกล่าวเมื่อสัมผัสน้ำ จะปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษ เช่น แคดเมียม ตะกั่ว สารหนู และอนุพันธ์ ของยาฆ่าแมลง ซึ่งเป็นพิษต่อห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงได้จัดโครงการมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ออกระเบียบห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณชายหาดขึ้นจำนวน 25 ชายหาดนำร่องใน 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วยหาดบานชื่น จ.ตราด, หาดแหลมเสด็จ จ.จันทบุรี, หาดแสงจันทร์ จ.ระยอง, หาดบางแสน หาดถ้ำพัง หาดทรายแก้ว หาดดงตาล พัทยา จ.ชลบุรี, หาดชะอำ จ.เพชรบุรี, หาดหัวหิน หาดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, หาดทรายรี จ.ชุมพร, หาดบ่อผุด อ.เกาะสมุย หาดโฉลกบ้านเก่า เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี, หาดปลายทราย จ.นครศรีธรรมราช, หาดชลาทัศน์ จ.สงขลา, หาดวาสุกรี จ.ปัตตานี, หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต, หาดเกาะไข่นอก หาดเกาะไข่ใน จ.พังงา, หาดพระแอะ หาดคลองดาว หาดคอกวาง จ.กระบี่, หาดเจ้าสำราญ จ.ตรัง เพื่อเป็นพื้นที่นำร่องในการลดปริมาณขยะ รักษาสมดุลทางระบบนิเวศน์ ตลอดจนคุ้มครอง สงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟู

ซึ่ง โครงการดังกล่าวอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 106 4/2560 เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณชายหาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดสูบบุหรี่หรือทิ้งก้นบุหรี่ และขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดที่กำหนด โดยจะมีการประกาศเขตการจัดระเบียบให้สูบและทิ้งขยะจากบุหรี่ก่อนจะลงไปที่ชายหาด ผู้ที่จะเดินลงไปในชายหาดต้องสูบให้เสร็จก่อน ห้ามไปเดินสูบบุหรี่บริเวณชายหาดอย่างเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก1ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป แต่ในช่วงระยะเวลาแรกจะเน้นการตักเตือนแนะนำ ยังไม่บังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจัง

ด้าน นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ชายหาดชะอำ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีการสำรวจบริเวณชายหาดชะอำของศูนย์วิจัยอ่าวไทยตอนบน กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง พบว่าหาดชะอำซึ่งมีความยาว 5.5 กิโลเมตร มีค่าเฉลี่ยก้นบุหรี่ที่สะสมอยู่ชายหาดประมาณ ประมาณกว่า 100,000 ก้นกรอง ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณสะสมตกค้างที่น่าเป็นห่วง โครงการหาดชะอำปลอดบุหรี่จึงเป็นโครงการที่น่าส่งเสริม และให้การสนับสนุน

โดยเบื้องต้น ประสานไปยังพื้นที่ อำเภอชะอำ เทศบาลชะอำ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ช่วยประชาสัมพันธ์แบบ 3 ภาษา ทั้ง ไทย จีน และอังกฤก เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ทราบว่า หาดชะอำเป็นหาดปลอดบุหรี่แล้ว และในอนาคตจะมีการขยายพื้นที่ชายหาดปลอดบุหรี่ไปยัง หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี และในพื้นที่ชายหาดต่างๆ