รฟท. ยันเก็บค่าแผง "จตุจักร" เป็นธรรม

25 ม.ค. 2561 เวลา 15:06 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

รฟท. ยืนยันเก็บค่าเช่าแผงตลาดนัดจตุจักรเหมาะสม ชอบธรรมในการบริหารและมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งแก้ปัญหาการเช่าช่วง จากกรณีที่มีผู้ค้าตลาดนัดจตุจักรออกมาร้องเรียนเรื่องค่าเช่าแผงแพง หลังการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เข้ามาบริหารพื้นที่แทน กทม. และเรียกร้องให้ กทม.กลับมาบริหารพื้นที่แทน นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ชี้แจงว่าปัจจุบันพื้นที่เช่าของผู้ประกอบการในตลาดนัดจตุจักรที่มีกว่า 10,000 แผงค้า บนเนื้อที่ 70 ไร่ แบ่งออกเป็น 30 โครงการ โดยการรถไฟฯ เก็บค่าเช่ารวมกับค่าบริหารจัดการ 3,157 บาทต่อแผงต่อเดือน ตามข้อเท็จจริงเป็นค่าเช่าพื้นที่ในวงเงินดังกล่าว 890 บาท ส่วนที่เหลือเป็นค่าสาธารณูปโภคทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีต้นทุนเดือนละ 5.3 ล้านบาท ค่าจ้างจัดการเกี่ยวกับขยะอีกเดือนละ 4.3 ล้านบาท ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ซึ่งค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว เนื่องจากค่าเช่าที่ กทม.เคยจัดเก็บในอดีต 600 บาทต่อแผงต่อเดือนนั้น เป็นค่าเช่าที่เคยทำสัญญาเช่ากับการรถไฟฯ โดยจ่ายค่าเช่าเพียงปีละ 1.6 ล้านบาท และในช่วงที่มีการขอพื้นที่คืนจาก กทม. การรถไฟฯ จึงยื่นข้อเสนอว่าหาก กทม. มีความประสงค์ที่จะบริหารพื้นที่ต่อก็ต้องเสียค่าเช่าให้การรถไฟฯ ตามผลการศึกษาทางวิชาการที่มาจากสภาพทำเลปีละกว่า 400 ล้านบาท แต่ กทม.ต่อรองขอเช่าราคา 79 ล้านบาท หาก กทม.เป็นผู้บริหารในปัจจุบันตามต้นทุนค่าเช่าที่ กทม.จะจ่ายเพิ่มจากปีละ 1.6 เป็น 79 ล้านบาท ก็ต้องปรับค่าเช่าขึ้นอยู่ดี แม้ กทม.จะมีความได้เปรียบสามารถบริหารต้นทุนแฝงในประเด็นจัดการขยะต่าง ๆ ก็มีสำนักงานจัดการแต่ละเขต ซึ่งใช้ภาษีของ กทม.บริหารจัดการ จึงทำให้ไม่มีต้นทุนส่วนนี้ จากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ข้อเท็จจริงพบว่าค่าเช่า 3,157 บาทต่อแผงต่อเดือน เฉลี่ยผู้เช่าจะได้ขายสินค้าแต่ละเดือน 8 วัน พบว่าเป็นค่าเช่าแต่ละวันเพียง 390 บาทเท่านั้น ถือว่าไม่แพงเมื่อเทียบกับทำเลตลาดนัดจตุจักรที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาจับจ่ายใช้สอย ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th และในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 ที่จะมีผู้ค้าบางรายหมดสัญญาเช่า ทางการรถไฟฯ จะลงพื้นที่สำรวจและหากพบว่าผู้ค้ารายใดเป็นผู้เช่าช่วงก็จะตักเตือนตามลำดับขั้น หรือหาแนวทางนำผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ามาค้าขายในตลาดนัดจตุจักรเข้ามาดำเนินการแทน และในเดือน มีนาคมนี้ จะมีความชัดเจนในการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด การพัฒนาที่จอดรถ รวมทั้งทำแอพพลิเคชั่นจตุจักรไกด์ เพื่อเป็นข้อมูลสินค้าต่าง ๆ อำนวยความสะดวกผู้ซื้อและผู้ขายให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น