น้ำโขงลด “พันโขด แสนไคร้” สวยงาม

“พันโขด แสนไคร้” (แกรนด์แคนยอนหนองคาย) แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของ จ.หนองคาย หลังระดับน้ำในแม่น้ำโขง ทำให้โหดหินมีความสวยงาม

พันโขนแสนไคร้ หรือแกรนด์แคนยอนกลางแม่น้ำโขง ในเขต อ.สังคม จ.หนองคาย ที่โผล่ให้เห็นมีความสวยงาม เป็นระยะทางยามตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งใหม่ของ จ.หนองคาย ที่กำลังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ จ.หนองคาย ขณะนี้มีระดับลดลงจนอยู่ในระดับต่ำ ล่าสุดวัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ มีระดับเพียง 3.04 ม. ต่ำกว่าตลิ่งถึง 9.16ม. และพรุ่งนี้มีแนวโน้มลดลงอีกเล็กน้อย เนื่องจากระดับน้ำโขงทางตอนเหนือคือที่สถานีเชียงคาน จ.เลย วันนี้มีระดับลดลง 14 ซม.

จากระดับน้ำโขงที่มีระดับต่ำ ทำให้โขดหินโผล่ขึ้นจากแม่น้ำโขง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ นับพัน ๆ โขด ตั้งแต่เขตบ้านห้วยค้อ, บ้านหนอง, บ้านภูเขาทอง และบ้านม่วง ต.บ้านม่วง อ.สังคม จ.หนองคาย เป็นบริเวณกว้างประมาณ 300 เมตร ระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร ซึ่งระดับน้ำในขณะนี้ถือเป็นช่วงที่พันโขดแสนไคร้ มีความสวยงาม สายน้ำโขดไหลผ่านรอยต่อของโขดหิน แต่ละก้อน ในขณะที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทาง อ.สังคม จ.หนองคาย อ.ปากชม จ.เลย ต่างหยุดรถชมความงาม และถ่ายรูปความสวยงามของพันโขดแสนไคร้ ก่อนเดินทางต่อ

สำหรับชื่อพันโขดแสนไคร้นี้ มีความเป็นมาเนื่องจาก ในแต่ละโขดหินก็จะมีต้นไคร้ขึ้นอยู่ โดยทั่ว ๆไป นับแสน ๆ ต้น จึงได้มีการตั้งชื่อว่า “พันโขดแสนไคร้” เมื่อ 5 ปีที่
ผ่านมา และหลายคนได้ยกให้เป็น “แกรนค์แคนยอน กลางแม่น้ำโขง” ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จ.หนองคาย ที่นักท่องเที่ยว เริ่มจะรู้จักและเดินทางมาเที่ยวชมมากขึ้นเรื่อย ๆ