ชาวสุรินทร์ร่วมเวียนเทียน-ขุดกระดูกช้างอุทิศส่วนกุศลรับวันมาฆะ

01 มี.ค. 2561 เวลา 15:43 น.

ชาวไทย-ต่างชาติ พาช้างเวียนเทียนในวันมาฆบูชา และประกอบพิธีขุดกระดูกช้าง ในสุสานช้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันช้างไทยที่จะถึงนี้ (13 มี.ค.)

วันที่1 มี.ค.61 ที่สำนักสงฆ์ป่าอาเจียง บ้านหนองบัว หมู่บ้านช้างอีกแห่งในพื้นที่ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พระ ดอกเตอร์ สมุห์ หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง ได้เป็นประธานในการนำพุทธศาสนิกชน ชาวไทย และชาวต่างชาติ จำนวนมาก ร่วมกันเวียนเทียน รอบศาลาเอราวัณ หรือศาลาช้าง ภายในสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นน้อมละลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )

วันนี้มีความสำคัญ คือในวันนี้ มี พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย สอง พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้ล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" คือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจาก พระพุทธเจ้าทั้งสิ้น สาม พระภิกษุสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ ล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุก ๆองค์ โดยแต่ละรอบของการเดินทางเวียน ได้มีการกล่าวบูชาพระพุทธในรอบที่ 1, พระธรรมในรอบที่ 2 และพระสงฆ์ ในรอบที่ 3 จากนั้นได้พากันวางดอกไม้บูชาไว้โดยรอบศาลาเอราวัณ

ขณะเดียวกันได้มีพิธีขุดหลุมฝังศพช้าง ภายในสุสานช้างด้านข้างสำนักสงฆ์ป่าอาเจียง โดยได้ขุดเอากระดูกช้างจำนวน 10 เชือกขึ้นมา ประกอบพิธีทางศาสนา สวดมาติกาบังสุกุล และสวดเจริญพระพุทธมนต์ ให้กับกระดูกช้างทั้ง 10 โดยมีพระสงฆ์ชาวไทย พระสงฆ์ชาวกัมพูชา กว่า 20 รูป ประกอบพิธี พร้อมทั้งได้ทำการล้างกระดูกช้างเพื่อไว้ประกอบพิธีทำบุญอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งในวันช้างไทย (วันที่ 13 มี.ค. )ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด