2เดือนต้องคืบ! "ฉัตรชัย" ระบุตั้งคณะทำงานเขียนแผนใหม่ดูแลพม.

11 มี.ค. 2018 เวลา 10:56 น.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดเผย ว่าได้ ตั้งอนุกรรมการเร่งขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของคณะกรรมการฯประมาณ 2 เดือน

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกฯ เปิดเผยถึงผลการประชุมยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุครั้งที่ 1/2561 ว่า ตนเชิญผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม เพื่อดูแผนงานขับเคลื่อนที่มีอยู่เดิมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ที่ตนเห็นว่าการขับเคลื่อนล่าช้า จึงจะต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปในการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา 1 ชุด  ประกอบด้วย ข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ และภาคประชาชน เพื่อมาปรับปรุงทำแผนใหม่

เนื่องจากทุกคนมองว่าแผนเดิมยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้เร็ว เพราะยังมีจุดอ่อนหลายด้าน เช่น การบูรณาการ การประเมินแผนงานของปี 59 ก็มีคะแนนต่ำเยอะ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพอใจ จึงต้องปรับปรุงใหม่  อย่างไรก็ตาม มีหลายเรื่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง เช่นการออมของผู้สูงอายุ เรื่องกฎหมายที่ติดขัดที่ต้องแก้ไข หรือเรื่องการสร้างความรับรู้ทุกวัยก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุให้ได้เตรียมตัวในทุกด้าน   โดยตนกำหนดกรอบเวลาในการทำงานของคณะกรรมการฯประมาณ 2 เดือน