มติที่ประชุมร่วมรัฐ-เครือข่ายทวงคืนผืนป่าดอยสุเทพ ตั้งคณะกรรมการ 2 ชุดเดินหน้าฟื้นฟูป่า

07 พ.ค. 2561 เวลา 12:02 น.

หน่วยงานราชการเเละเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นอันดับเเรก

ช่วงบ่ายวันนี้ (7 พ.ค. 61) ที่ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ธนารักษ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย , ชลประทานเชียงใหม่ เเละตัวแทนเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพเข้าร่วม หลังจากที่ได้ข้อสรุปในการหารือร่วมกับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเมื่อ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาที่จะไม่ให้ใครเข้าไปอยู่อาศัยในบ้านพักดังกล่าว

หน่วยงานราชการเเละเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นอันดับเเรก

โดยที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคณะทำงานปรับโครงสร้าง ซึ่งในวันที่ 10 พ.ค.นี้ ธนารักษ์ จ.เชียงใหม่ จะเข้ารังวัดพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตป่า และกันพื้นที่ออกเพื่อดำเนินการฟื้นฟู จากนั้นจะส่งพื้นที่คืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อให้คณะทำงานดูแลสิ่งปลูกสร้างดำเนินการต่อไป ส่วนในวันที่ 27 พ.ค.นี้ ภาครัฐ,เครือข่ายฯ และภาคประชาชน จะร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่รอบบ้านพัก เน้นปลูกพันธุ์ไม้พื้นถิ่น เช่น คำมอกหลวง ซึ่งจะทำหนังสือขออนุญาตจากศาลก่อน

หน่วยงานราชการเเละเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นอันดับเเรก

นาย พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากนี้จะส่งรายชื่อคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมา 2 ชุด ให้ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณา โดยจะเร่งปลูกป่ารอบพื้นที่บ้านพักตุลาการเป็นอันดับแรก เเละยอมรับว่า การตั้งคณะทำงานในครั้งนี้อาจไม่เป็นที่พอใจของเครือข่ายฯเท่าที่ควร ซึ่งแนวทางการปฏิบัติของราชการมีหลายแบบ และมีข้อกฎหมายที่ต้องพิจารณาร่วมกัน แต่คณะทำงานจะพยายามทำตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

หน่วยงานราชการเเละเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นอันดับเเรก

หน่วยงานราชการเเละเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพ ร่วมประชุมแก้ปัญหาการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุธรณ์ภาค 5 โดยที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการ 2 ชุด ซึ่งจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเป็นอันดับเเรก