กลายเป็นปัญหาบานปลาย และสร้างความแตกแยกในชุมชนสำหรับปัญหาการการทำโรงเชือดสุกร จนทำให้ชาวบ้านต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการให้เปิดเวทีเสวนาเพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย

บานปลาย!! ชาวบ้านลำปางวอนภาครัฐช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างโรงเชือดสุกร

นางวันดา ตาโน ประธานองค์กร “ร่วมมือภัค ฮักบ้านเกิด” ซึ่งได้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชื่อกลุ่มขึ้นมา มีสมาชิกหลายร้อยคน เพื่อที่จะต่อสู้ แสดงพลังคัดค้านการก่อสร้างโรงเชือดหมู หรือโรงเชือดสุกร ที่มีกลุ่มทุน เข้ามากว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านในเขตบ้านแม่ทะ หมู่ที่8 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง รวมที่ดินประมาณ 40 ไร่ โดยเมื่อวันที่ 24 เม.ย.61 ที่ผ่านมา ชาวบ้านก็ได้มีการรวมตัวกัน ประมาณ 50 คน ติดตั้งป้ายไวนิล ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร บริเวณสี่แยกสันญาณไฟแดง บ้านแม่ทะ ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง โดยมีข้อความว่า”คนแม่ทะ ไม่เอาโรงฆ่าหมู”และยังมีการถือป้ายขนาดเล็กเพื่อต่อต้านและแสดงพลังในครั้งนี้ โดยมีข้อความ “ไม่เอากลิ่นเหม็น” “เพื่ออนาคตของลูกหลาน”และล่าสุด มีการติดป้าย”ไม่เอาโรงฆ่าหมู”ตามรั้วบ้าน ในพื้นที่ทั้ง4หมู่บ้าน ของ ต.แม่ทะ คือบ้านหมู่ที่1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9

นางวันดา ตาโน กล่าวว่า อยากเรียกร้องและขอวิงวอนให้ทางหน่วยงานราชการ ทั้งอำเภอ เทศบาล เข้ามาดำเนินการจัดเวทีเสวนา เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยกับนายทุน และฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนายทุนได้มีการแสดงออก แสดงความคิดเห็น ถึงผลดี ผลเสีย โดยให้ทางเจ้าหน้าที่ของทางหน่วยงานราชการ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มานั่งรับฟังสะท้อน ความต้องการของชาวบ้าน อย่างแท้จริง ทางด้านนายศรัณย์พร อินแถลง ซึ่งเป็นแกนนำอีกคน ที่ต่อต้าน คัดค้านในการก่อสร้างโรงเชือดสุกร กล่าวว่า หากมีการก่อสร้างโรงเชือดสุกร ที่อยู่ใกล้และห่างจากชุมชน ประมาณ200เมตร เกรงสิ่งที่จะตามมาคือผลกระทบในอนาคต อย่างเช่น ปัจจุบันชาวบ้านใช้น้ำอุปโภค บริโภค จากอ่างเก็บน้ำวังเฮือ ซึ่งเป็นอ่างหลัก ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบจากการแห้งแล้งอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาบางปีก็ได้ทำนา บ้างปีก็ไม่ได้ทำ หากโรงงานฯมาตั้งก็จะมีการแย่งน้ำไปใช้เพื่อทำการชำแหละหมู และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือ แมลงวัน กลิ่น แล้วในอนาคตลูกหลาน คนในชุมชนจะอยู่กันอย่างปกติสุขได้อย่างไร

นางวันดา ตาโน ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังทราบข่าวว่าจะมีการก่อสร้างโรงเชือดสุกร ทำให้เกิดการแตกแยกในครอบครัว ชุมชน แม้กระทั้งพี่ น้อง หรือญาติๆที่ต่างก็มีความคิดเห็นต่างกัน ซึ่งบางคนเห็นด้วยกับนายทุน บางคนก็ไม่เห็นด้วยกับนายทุน จึงทำให้เกิดการทะเลาะในครอบครัว ในชุมชน สาเหตุก็เพราะมาจาก”โรงเชือดสุกร” เพื่อเป็นการป้องกันและให้คนในครอบครัว คนในชุมชน กลับมามีความรักความสามัคคีเหมือนเช่นเดิม หรือที่ผ่านมา จึงอยากวิงวอน และเรียกร้องให้ทางหน่วยงานราชการ ได้รีบเข้ามาเป็นคนกลางเปิดเวทีเสวนา ให้ชาวบ้านทั้งสองฝ่าย ได้มีที่แสดงความคิดเห็น โดยให้เจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานราชการ ได้เข้ามารับฟังความคิดเห็น ก่อนที่ชาวบ้านจะมีความขัดแย้งหรือแตกแยกกันไปมากกว่านี้ นางวันดา ตาโน กล่าว