นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่เร่งฟื้นฟู ผู้ประสบวาตภัยพายุพัดบ้านพังเสียหายจำนวน215ครัวเรือน ในอำเภอเมืองยางหลังจากประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย

“ผู้ว่าโคราช” ลงพื้นที่เร่งเยี่ยวยาผู้ประสบวาตภัยไร้ที่อยู่อาศัย

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา นาย ศิวะเสก สินโทรัมย์ ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองยาง เจ้าหน้าที่ทหารจากกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหายและเร่งฟื้นฟู ซ่อมแซม บ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหาย จากวาตภัย

สืบเนื่องมาจาก ในช่วงเย็นวันที่ 13 พฤษภาคม ในพื้นที่ อำเภอเมืองยาง ได้เกิดพายุฤดูร้อนฝนตกหนักลงมาติดต่อกันนานหลายชั่วโมง ส่งผลทำให้ บ้านเรือนประชาชน ถูกลมพายุพัดกระหน่ำเสียหาย จำนวนกว่า 215 หลังคาเรือน โดย เฉพาะบ้านเรือนของประชาชน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 6 และ บ้านเมืองจากหมู่ที่ 5 ตำบลโนนอุดม ถูกลมพายุพัดบ้านพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 3 หลัง หลังคาสังกะสีปลิวไปตกอยู่กลางทุ่งนา ยุ่งข้าวได้รับความเสียหาย ประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยบ้านเรือนประชาชนพังเสียหาย จำนวน 1 ตำบล 7 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 215 ครัวเรือน

ทั้งนี้ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเร่งให้ทางเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม จัดสรรงบประมาณ โดยให้จ่ายเป็นเงินสดช่วยเหลือตามความเป็นจริง หากบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จะจ่ายไม่เกินหลังละ 38,000 บาท ตามงบประมาณของทางราชการ โดยมีประชาขนบางรายนำเงินส่วนตัว ไปซื้อ วัสดุอุปกรณ์ มาซ่อมแซมบ้านเองแล้ว เนื่องจากเกรงว่า จะมีฝนตกและพายุพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นรอบที่สองอีก