ทหาร-ตำรวจ อ.วิเศษชัยชาญ ลงพื้นที่ตรวจรถโดยสารรับส่งนักเรียน หลังผู้ปกครองร้องเรียน ว่ารถโดยสารที่รับส่งนักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย เกรงว่าเด็กนักเรียนจะเกิดอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ

ความปลอดภัยสำคัญสุด! ทหาร-ตำรวจ ลงพื้นที่ตรวจรถโดยสารรับส่ง นร. พบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันนี้ (18พค.61) ที่ถนนทางหลวงชนบท หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิ ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง พ.ต.ท.วินัย ตรีราภี รอง ผกก.สภ.วิเศษชัยชาญ ส.อ.ชัยวัฒน์ ต้นศิริชัย ปลัดอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้าหน้าที่ทหารรักษาความสงบจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อส. รวม 12 นาย ร่วมตรวจรถโดยสารรับส่งนักเรียน หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียนว่ารถโดยสารที่รับส่งนักเรียนไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย เช่นปล่อยให้เด็กนักเรียนนั่งห้อยขา ปล่อยให้ห้อยโหน รถโดยสารไม่ได้มาตรฐาน ผู้ปกครองเกรงว่าเด็กนักเรียนจะเกิดอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุ

พ.ต.ท.วินัย กล่าวว่ารถโดยสารที่รับส่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย วันนี้จึงสนธิกำลัง 3 ฝ่ายตรวจรถโดยสารที่รับส่งนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิ พบว่ารถโดยสารรับส่งนักเรียนหลายคันมีสภาพไม่สมบูรณ์ บางคันปล่อยให้เด็กนักเรียนห้อยโหน บางรายเด็กนั่งท้ายรถห้อยขา ซึ่งเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแถมยังผิดกฎหมายอีกด้วย จึงว่ากล่าวตักเตือนให้ไปปรับปรุงรถโดยสารรับส่งนักเรียนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ ภายใน 1 อาทิตย์ก่อนจะมาตรวจจับ ปรับ ต่อไป

โดยรถที่ใช้ในการรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนมีลักษณะดังต่อไปนี้

1.เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน(รย.2) และต้องไม่ติดฟีล์มกรองแสงที่กระจกกันลมหน้า กระจกกันลมท้าย และหน้าต่างด้านข้าง

2.ที่นั่งผู้โดยสารต้องติดตรึงแน่นกับพื้นรถอย่างมั่นคงแข็งแรง และต้องไม่มีพื้นที่สำหรับนักเรียนยืนในห้องโดยสาร 2.1กรณีเป็นรถที่มีลักษณะนั่งสองแถว หากมีทางขึ้นลงอยู่ด้านท้ายรถ ต้องปรับปรุงตัวรถให้มีประตู และที่กั้นนักเรียนตกจากปลายที่นั่ง 2.2กรณีเป็นรถที่มีลักษณะตู้นั่งจะต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น

3.ต้องมีอุปกรณ์สำหรับรถครบถ้วนถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นรถที่ไม่ค้างชำระภาษีประจำปี รวมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย คือ 3.1แผ่นป้ายพื้นสีส้ม กว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และมีข้อความว่า “รถโรงเรียน” เป็นตัวอักษรสีดำความสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร ติดด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถมองเห็นได้ในระยะที่ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 3.2ไฟสัญญาณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิดเปิดเป็นระยะโดยแยกจากกันกับสัญญาณไฟเลี้ยว ติดไว้ที่ด้านหน้าและด้านท้ายของตัวรถ มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร 3.3ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น เช่น เครื่องดับเพลิงที่มีขนาดพอสมควรและติดตั้งไว้ภายในรถที่เหมาะสมปลอดภัย พร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ ค้อนทุบกระจก 1 อัน สำหรับรถที่มีลักษณะเป็นรถตู้โดยสาร เก็บไว้ที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้งานโดยสะดวก