องค์การอนามัยโลก เปิดเผยตัวเลขของผู้ที่เสียชีวิตด้วยการสูบบุหรี่ในปีนี้เข้าสู่เดือนที่ 5 มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 3 ล้านคน ส่วนคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ไปแล้ว 15,000 คน

เลิกได้เป็นดี!! เผยบุหรี่คร่าชีวิตไปแล้ว 3 ล้านคนทั่วโลก ไทย 1.5 หมื่นคน

นายแพทย์ประดิษฐ์ชัย ชัยเสรี กรรมการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ ผอ.ฝ่ายบริการวิชาการพยาบาล สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ได้ร่วมกันอภิปรายบทบาทการรณรงค์ป้องกันโรคหัวใจ และเรื่องการสูบบุหรี่

โดยนายแพทย์ แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญกับพิษภัยของยาสูบต่อสุขภาพของหัวใจ หลอดเลือด และการรณรงค์ให้เกิดนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดบริโภคยาสูบ ด้วยความตระหนักว่า การสูบบุหรี่นั้นเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองอุดตัน และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย โดยในแต่ละปี การสูบบุหรี่คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปกว่า 3 ล้านคน จากโรคหัวใจและหลอดเลือด

“สำหรับประเทศไทย โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึง หัวใจวาย และหลอดเลือดสมองอุดตัน เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประชากรไทย จำนวนกว่า 15,000 คน มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ แม้ว่าประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ แต่ประชากรที่สูบบุหรี่ ก็มีอยู่กว่า 11 ล้านคน ซึ่งการสูบบุหรี่ก่อให้เกิดความสูญเสียงบประมาณด้านสุขภาพอย่างมหาศาลและทำลายเสณษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลทางสถิติพบว่า ปี 2552 ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาการสูบบุหรี่ มีมูลค่าถึง 75 พันล้านบาท ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในการต่อสู้กับพิษภัยของบุหรี่  เช่นมีการ ออกกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกด้วย ” นายแพทย์ แดเนียล กล่าว

ในโอกาสนี้ นายพงศกร นวนละมัย นายกสมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร ยังได้รับรางวัลบุุคคลตัวอย่างของคนที่สูบบุหรี่จัดวันละ 5 ซองแต่เลิกได้ จากของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ด้วย