“เอกชน”หวั่น! เงินบาทแข็งต่อเนื่องกระทบส่งออกไตรมาส 4 

เอกชนหวั่นเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง กระทบส่งออกไตรมาส 4 โดยเฉพาะสินค้าเกษตรเจอผลกระทบหนักสุด ชี้มีหลายปัจจัยรุมกดดันส่งออกไทยโดยเฉพาะปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ

วันที่ 18 ก.ค. 60-  นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. กล่าวถึง สถานการณ์เงินบาทแข็งค่าในช่วงนี้ว่า ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เบื้องต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงสั้นๆ เพราะเงินบาทเพิ่งแข็งค่าขึ้นมาได้สองวัน และก่อนหน้านี้ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 33.9 – 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหากเงินบาทแข็งค่า ต่อเนื่องไปอีกประมาณ 1 เดือน จะกระทบต่อการส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 4 ได้ เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 3 การส่งออกของไทยจะอยู่ในช่วงที่การส่งออกมีปริมาณน้อยกว่าในทุกไตรมาสอยู่แล้ว และจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 

โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรที่ใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เช่น ข้าว ผัก-ผลไม้แปรรูป และยางพารา เป็นต้น ขณะเดียวกัน ก็มีความเป็นไปได้ว่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น อาจจะกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำลงได้ แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้า และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าด้วยซึ่งขณะนี้มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องกับการส่งออกไม่เพียงเฉพาะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเท่านั้น เช่น การก่อการร้าย , ความขัดแย้งแย้งในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และปัญหาการเมืองระหว่างประเทศเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สรท.ยังคงประเมินว่าในปีนี้การส่งออกของไทยจะขยายตัวได้3.5% และยังไม่มีการปรับประมาณการตัวเลขการส่งออก แต่ยังต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป