ศาลฎีกาฯ นัดตรวจหลักฐาน “สุรพงษ์” ออกพาสปอร์ต “ทักษิณ” มิชอบ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง นัดตรวจหลักฐาน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ในความผิดฐาน ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีออกหนังสือเดินทางให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (27 ก.ค. 60) – ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดตรวจพยานหลักฐานกรณีที่ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่อัยการสูงสุดยื่นฟ้อง ชี้มูลความผิดทางอาญาต่อ นายสุรพงษ์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ กรณีออกหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ให้แก่ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

สำหรับคำสั่งฟ้องคดีนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 25–26 ตุลาคม 2554 นายสุรพงษ์ ลงบันทึกข้อความสั่งการออกหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปให้แก่ นายทักษิณ ถือเป็นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ทำให้กระทรวงการต่างประเทศเสียหาย ซึ่งนายสุรพงษ์ได้ให้การปฏิเสธ และศาลได้นัดตรวจพยานหลักฐานในวันนี้ และจะกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อไป

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ศาลอนุญาตให้นายสุรพงษ์ประกันตัว ตีราคาหลักทรัพย์ 3 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล