“กาตาร์” เปิดช่องลูกครึ่ง ท่ามกลางความตึงเครียดในชาติอาหรับ

กาตาร์อนุมัติมาตรการใหม่ ให้สถานะพลเมืองถาวรแก่ชาวต่างชาติที่ทำประโยชน์ให้ประเทศ
 
วันที่ 3 ส.ค.60–มาตรการให้สถานะพลเมืองแก่ชาวต่างชาติฉบับใหม่ที่คณะรัฐมนตรีของกาตาร์อนุมัติออกมานั้น คลอบคลุมไปถึงเด็กที่มีแม่เป็นชาวกาตาร์ แต่พ่อเป็นชาวต่างชาติ และพลเมืองชาวต่างชาติที่ทำงานให้กาตาร์ หรือมีทักษะที่มีประโยชน์ต่อประเทศ แต่จะมีการอนุมัติเป็นราย ๆ ไป 

สำหรับบุคคลที่เข้าข่ายเกณฑ์ใหม่นี้ จะได้รับบริการสาธารณะ เข้าถึงระบบสุขภาพและการศึกษาได้เหมือนกับพลเมืองชาวกาตาร์ รวมทั้งสามารถสมัครงานในตำแหน่งราชการ ทหาร และจัดตั้งธุรกิจได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องให้ชาวกาตาร์ถือหุ้นร่วม โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงกลาโหมที่แต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษคอยพิจารณาเป็นรายบุคคล 

มาตรการใหม่ของกาตาร์ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศในกลุ่มสมาชิกอ่าวอาหรับ มีมาตรการเอื้ออำนวยให้กับชาวต่างชาติหลายล้านคน ที่เข้ามาทำงานให้ภูมิภาค และคาดว่าจะมีพลเมืองชาวต่างชาติหลายหมื่นคนได้รับผลประโยชน์จากมาตรการใหม่นี้ นอกจากนั้นยังมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในชาติอาหรับ หลังจากพันธมิตรชาติอาหรับ 4 ประเทศ ประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับกาตาร์ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อกดดันให้กาตาร์ยอมรับว่าให้เงินทุนสนับสนุนผู้ก่อการร้ายจริง