ยังไม่พ้นวิกฤติ!  #น้ำท่วม นครพนม เร่งระบายลำน้ำก่ำลงโขง 

วันที่ 6 ส.ค.60— สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งรับน้ำจากจังหวัดสกลนคร สถานการณ์น้ำท่วมยังคงอยู่ในจุดเฝ้าระวัง เนื่องจากระดับน้ำหลายพื้นที่ ยังคงทรงตัว แต่มีลดลงเล็กน้อยบางพื้นที่ เท่านั้น เนื่องจากฝนตกลงมาซ้ำอีก ทำให้มีปริมาณน้ำมาเพิ่มอีก รวมกับน้ำหนองหาร ยังคงมีปริมาณมาก เกินความจุ ต้องเร่งระบายลงลำน้ำก่ำ ในส่วนของลำน้ำก่ำ มีระดับลดลงเพียงเล็กน้อย ส่วนระดับน้ำโขงอยู่ที่ประมาณ 10 เมตร ต่ำกว่าระดับน้ำก่ำ ประมาณ 1 เมตร ทำให้ลำน้ำก่ำยังสามารถไหลระบายได้สะดวก

ในส่วนของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประตูระบายธรนิศนฤมิตร ที่ควบคุมลำน้ำก่ำ ไหลมาจาก จ.สกลนคร ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ยังคงเดินเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 26 เครื่อง รวมถึงเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำก่ำลงสู่น้ำโขง ทำให้พื้นที่ลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน รวมถึงพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระน้ำท่วม ในพื้นที่ประกาศประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม 7 อำเภอ มี อ.นาแก อ.วังยาง อ.เรณูนคร อ.นาหว้า อ.ศรีสงคราม อ.โพนสวรรค์ และ อ.ท่าอุเทน ระดับน้ำยังทรงตัว มีลดลงเล็กน้อยบางจุด 

ส่วนสภาพน้ำท่วมขัง ใน ต.วังยาง อ.วังยาง รวมถึง ต.พิมาน อ.นาแก และ ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม ระดับน้ำยังทรงตัว ลดลงเล็กน้อย เจ้าหน้าที่ยังคงระดมช่วยเหลือเสบียงอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรค เพราะบางหมู่บ้านยังไม่สามารถนำรถสัญจรเข้าไปได้ ต้องอาศัยเรือท้องแบน นำสิ่งของเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือทุกวัน ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงวิตกกังวล เนื่องจากยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะ ทำให้มีปริมาณน้ำมาเติม ในส่วนที่ลด