นักดื่มควักเงินน้อยลง! ไตรมาส 2 ปีนี้ จ่ายลดลงเกือบ 400 ล้านบาท

17 ก.ย. 2560 เวลา 4:24 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยลดลงกว่า 300 ล้านบาท

ข้อมูลนี้เปิดเผยใน รายงานภาวะสังคมไตรมาสสองปี 2560 ซึ่งจัดทำ โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. เปิดเผยเมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา

ระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไตรมาส 2 ปี 2560 อยู่ที่ 35,097 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ปีที่แล้ว ลดลง 342 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการ บริโภคบุหรี่ ไตรมาส 2 ปีนี้ อยู่ที่ 14,878 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 2 ปีที่แล้ว ลดลง 114 ล้านบาท

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

ในรายงานนี้ระบุด้วยว่าคนไทยยังมีแนวโน้มดื่มสุราเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดยาว และยังทําให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา

ทั้งนี้โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา มีส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่ม จนนําไปสู่การเลิกเหล้า

จากตัวเลขประเมินโครงการงดเหล้าครบพรรษาปี 2559 พบว่า มีคนที่เข้าร่วมโครงการถึง 12 ล้านคน โดย 5.8 ล้านคน งดเหล้าได้ครบพรรษา 2.9 ล้านคนงดเป็นบางช่วง และ 3.3 ล้านคนไม่งด แต่ลดการดื่มลง

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

และพบว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 81.2 สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจดีขึ้น และลดปัญหาครอบครัวมีความสุขมากขึ้น ที่สําคัญผู้ที่งดเหล้าได้ครบพรรษาส่วนใหญ่เห็นผลดีและตั้งใจจะงดต่อเนื่องไปอีก และบางส่วนตั้งใจจะเลิกไปตลอดชีวิต

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th