www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับ SMS ระบุ

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับ SMS ระบุ “ไม่ได้รับสิทธิ” เปิดให้แจ้งข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านปุ่มที่ 6 ที่จะปรากฏขึ้นมาหน้าเว็บไซต์วันที่ 20 เม.ย. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุหลักเกณฑ์ลงทะเบียนอุทธรณ์ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระบุว่า “กระทรวงคลังเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เรื่องเงินเยียวยา 5,000 บาท (เฉพาะคนที่ได้รับแจ้งว่า “ไม่ได้รับสิทธิ”) ผ่านช่องทางออนไลน์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com “เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น” โดยเริ่ม 20 เมษายน 2563 เวลา 6 โมงเช้าเป็นต้นไป”

นอกจากนี้ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังแนะหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ “ไม่เห็นด้วยกับการคัดกรอง” หรือ “คนที่กดยกเลิกเพราะเข้าใจผิด” ก็สามารถลงทะเบียนกรอกข้อมูลในวันที่ 20 เมษายน 2563 นี้ได้เช่นกัน