กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันผู้สูงอายุหกล้ม เป็นเหตุให้เสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ

05 มิ.ย. 2561 เวลา 8:52 น.

กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ระบุ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในกลุ่มการบาดเจ็บโดนไม่ตั้งใจ เตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

ปัญหาสุขภาพในผู้สูงอายุที่สำคัญ คือการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณ 11 ล้านคน ใกล้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ ในปี 2564 กรมควบคุมโรคได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อประเมินความเสี่ยงและปรับแก้ไขปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

โดยการหกล้มเป็นปัญหาสำคัญที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการพลัดจากการพลัดตกหกล้มปีละเกือบ 2,000 คน โดยครึ่งหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การพลัดตกหกล้มยังส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ พิการเป็นผู้ป่วยติดเตียงและรุนแรงจนเสียชีวิตได้ สาเหตุของการพลัดตกหกล้มส่วนใหญ่มาจากการลื่น สะดุด หรือก้าวพลาดบนพื้นระดับเดียวกัน หรือล้มจากบันไดและขั้นบันได รวมถึงความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งยังต้องเดินขึ้นลงบันได และเดินบนพื้นบ้านที่ลื่น

การบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ สามารถป้องกันได้โดย

1. การประเมินความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม

2. เลือกสวมใส่รองเท้าที่เหมาะสม พื้นมีดอกยาง ไม่ลื่น

3. ปรับสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุโดยการติดราวจับในห้องน้ำ ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน

4. ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้าม เช่น การเดิน รำไม้พลอง รำมวยจีนรำไทเก๊ก เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูลจาก สสส.