อีกทางเลือก! แอป "เป๋าตัง" จ่าย ชำระ เช็คยอดหนี้ กยศ โหลดด่วนที่นี่

05 ก.ค. 2562 เวลา 5:48 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

อำนวยความสะดวกสบาย แอป "เป๋าตัง" เช็คยอดหนี้กยศ ตรวจสอบ จ่ายชำระหนี้กยศ. อีกทางเลือกแสนสะดวกจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมฟีเจอร์ต่างๆที่จำเป็นต่อการคำนวณดอกเบี้ย ยอดคงค้าง โหลดด่วน ลงทะเบียนเพื่อใช้งานวันนี้

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถึงเวลาชำระภายในวันที่ 5 ก.ค. 2562 แอป กยศ เพิ่มช่องทางใหม่ ให้ผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชี กยศ. กรอ. และ กรอ. ปี 55 ตรวจสอบกำหนดชำระ เช็คยอดหนี้กยศ ยอดคงค้าง พร้อมชำระเงินกู้ กยศ. (ยอดเงินกู้คงค้าง หรือยอดเงินกู้ปิดบัญชี)

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

เช็คยอดหนี้กยศ แอปจ่ายชำระ แสนสะดวก ดาวน์โหลด >>> แอป กยศ (Android)

แอพพลิเคชั่น >>> App กยศ. (iOS)

 

Cr. เฟซบุ๊กกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา