วิธีล้างมือง่ายๆ ห่างไกลโรค

15 ต.ค. 2562 เวลา 7:46 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ทุกวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็น วันล้างมือโลก(Global Hand Washing Day) เพื่อสร้างวัฒนธรรมการล้างมือให้สะอาดถูกสุขอนามัย ขณะที่ข้อมูลล่าสุดพบว่ายังคงมีคนกว่า 3 พันล้านคนทั่วโลกที่ขาดปัจจัยขั้นพื้นฐานอย่างสบู่และน้ำ

การล้างมือที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อจำนวนมากที่แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส ซึ่งโรคที่พบบ่อยคือโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเช่นโรคอุจจาระร่วง หรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอย่างไข้หวัดและโรคปอดบวม

ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 9 กันยายน 2562 เผยว่า ประเทศไทยมีผู้ป่วยอุจจาระร่วง ทั้งสิ้น 716,513 ราย เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 1,095.21 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ มากกว่า 65 ปีคือร้อยละ 13.75 กลุ่มอายุ 15 – 24 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.97 และ กลุ่มอายุ 25 – 34 ปีคิดเป็นร้อยละ 11.34

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรหนึ่งแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปราจีนบุรี มีอัตราป่วยอยู่ที่ 2,195.30 ต่อประชากรหนึ่งแสนคน จันทบุรีตามมาไม่ห่างมากที่ 1,970.58  และมหาสารคาม สมุทรสงคราม และภูเก็ตที่ราว 1,800 แต่ถ้าดูสถิติตามภูมิภาค อัตราเจ็บป่วยสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคใต้

ผลการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า การล้างมืออย่างถูกวิธีเพียง 15 วินาทีเท่านั้น จะสามารถลดเชื้อโรคได้ถึงร้อยละ 90

และนี่คือขั้นตอนการทำความสะอาดมือที่ได้ประสิทธิภาพ ทุกขั้นตอนให้ทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง

1.      ฟอกฝ่ามือถูกัน

2.      ฟอกง่ามนิ้วด้านหลังฝ่ามือ

3.      ฟอกง่ามนิ้วด้านหน้าฝ่ามือ

4.      ฟอกนิ้วมือและข้อนิ้วมือด้านหลังฝ่ามือ

5.      ฟอกนิ้วและโคนนิ้วหัวแม่มือ

6.      ถูปลายนิ้วมือทั้งสองข้างบนฝ่ามือ

7.      ฟอกบริเวณรอบข้อมือ

ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และก่อนเตรียมปรุงอาหาร รวมถึงหลังเข้าห้องน้ำหรือห้องส้วม หลังหยิบจับสิ่งสกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วยในสถานพยาบาล หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับมาจากนอกบ้าน เท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อจำนวนมากที่แพร่กระจายได้ง่ายด้วยการสัมผัส