ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษไทยรั้งอันดับ 74 จาก 100 ประเทศทั่วโลก

06 พ.ย. 2562 เวลา 10:51 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

EF Education First  เผยการจัดอันดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษประจำปีของคนทั่วโลก พบว่าอันดับประเทศไทยตกลงเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยวัดจากคนที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษ 2,300,000 คน รายงานพบว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของทั่วโลกโดยเฉลี่ยดีขึ้น ในขณะที่ถ้าดูเฉพาะภูมิภาค เอเชียนั้นกลับลดลงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และรายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยอันดับตกลงไปอยู่ที่ 74 จาก 100 ประเทศ ด้วยคะแนน 47.61 ซึ่งจัดเป็นความสามารถที่ต่ำมาก

ในปี 2018 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 64 จาก 88 ประเทศ ด้วยคะแนน 48.54 ในขณะที่ในปี 2017 ได้อันดับที่ 53 จาก 80 ประเทศ ด้วยคะแนน 49.7 ประเทศที่คะแนนต่ำสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3 อันดับแรก คือ กัมพูชา เมียนมา และไทย

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

จากรายงานเมื่อเจาะลงไปตามภูมิภาคของไทย ภาคกลางและภาคเหนือประชากรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้อยู่เล็กน้อย กรุงเทพฯ มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุดในประเทศไทย รองลงมาคือ นนทบุรี เชียงใหม่ ชลบุรี และขอนแก่น เมื่อวัดตามเพศพบว่า ผู้ชายคะแนนอยู่ที่ 48.68 และผู้หญิงคะแนนอยู่ที่ 47.59

สิงคโปร์จัดเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของโลก รองจากเนเธอร์แลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ และเดนมาร์กตามลำดับ ฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่สองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดอยู่ในกลุ่มมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูง อยู่ที่อันดับที่ 20 มาเลเซียอยู่อันดับที่ 26 ตามมาด้วยเวียดนามอันดับที่ 52 อินโดนีเซียอันดับที่ 61 ไทยอันดับที่ 74 เมียนมาอันดับที่ 86 และกัมพูชาอันดับที่ 94

รายงานยังระบุอีกว่า ประเทศไทยและกัมพูชาเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยว การขาดความสามารถทางภาษาอังกฤษอาจทำให้ได้รับผลกระทบ นักท่องเที่ยวอาจเลือกไปที่อื่นที่สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยง่ายกว่า

หากดูสถิติตามเพศแล้ว พบว่าในเอเชีย ผู้หญิงมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าผู้ชาย ผู้หญิงคะแนน 53.30 และผู้ชายคะแนน 52.71 และเมื่อเทียบกับประชากรทั่วโลก พบว่าผู้หญิงยังคงทำคะแนนนำผู้ชายอยู่เล็กน้อย คะแนนผู้หญิง 53.23 คะแนนผู้ชาย 53.03 และช่วงอายุที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษดีที่สุดทั้งในเอเชียและทั่วโลกคือ ช่วงอายุ 26-30 ปี