WWF จับมือ 5 เมืองของไทยทำโครงการลดขยะทะเล Plastic Smart Cities

03 ธ.ค. 2562 เวลา 3:00 น.

WWF ร่วมกับ 5 เทศบาลเมืองของไทย ประกาศเจตนารมณ์สร้างเครือข่ายลดขยะทะเล เพื่อลดมลภาวะพลาสติกจากเขตเมืองภายใต้โครงการ Plastic Smart Cities ตั้งเป้า 2 ปีเห็นผลสัมฤทธิ์ในการจัดการขยะ

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF สำนักงานประเทศไทย พร้อมด้วยภาคีจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลเมืองป่าตองลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการเมืองปลอดมลภาวะจากพลาสติก (Plastic Smart Cities) พร้อมภาคีสมาชิกจากหน่วยงานทั้งภาครัฐสถาบันการศึกษาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานในการลดปริมาณพลาสติกที่หลุดลอดสู่ธรรมชาติ

5 เทศบาลนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกโดย WWF-ประเทศไทย ได้แก่ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, เทศบาลนครสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองป่าตอง และเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งเมืองดังกล่าวถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย

นางสาวพิมพ์ภาวดี พหลโยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย ระบุว่า WWF ประเทศไทย ทำงานเชิงรุกในด้านของงานวิจัย และการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปสู่การออกแบบวิธีการจัดการที่ถูกต้อง และได้งานร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า WWF ได้เห็นภาคส่วนต่างๆ ก้าวเข้ามาทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาทางแก้ไขและจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างยั่งยืน

WWF ได้ริเริ่มโครงการ Plastic Smart Cities ขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยร่วมกับเมืองต้นแบบ 25 เมือง จาก 5 ประเทศ ได้แก่ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทาง และกำหนดวิธีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเป้าหมายเริ่มต้นในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี โดยจะร่วมสร้างเครือข่ายให้กับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อเป้าหมายที่จะลดพลาสติกที่รั่วไหลจากเมืองลงสู่แม่น้ำ และทะเลให้ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2021

ข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลเป็นลำดับที่ 6 ของโลกมากกว่า 1 ล้านตันต่อปี และเป็นขยะที่มาจากบนบกถึงร้อยละ 80 อีกทั้งยังเป็นพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวถึง 60 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้น 75 เปอร์เซ็นต์ของขยะพลาสติกในทะเล เป็นขยะที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้สิ่งมีชีวิตกว่า 700 สายพันธุ์ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติก