Alive Edutainment

5 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี

งานวิจัย Gallup ยาวนาน 50 ปี ได้สรุปคุณสมบัติของผู้นำที่ดี 5 ข้อ จากการสำรวจบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ

หนังสือ It’s The Manager เขียนโดยผู้บริหาร Gallup จิม คลิฟตัน และหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ Gallup จิม ฮาร์ทเตอร์ ได้สรุป 5 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี จากการรวบรวมข้อมูลที่บริษัททำการวิจัยมา 50 ปีกับประเด็น คุณสมบัติที่มีตามธรรมชาติของผู้นำที่ดี และหัวหน้าที่ดีที่มีความตั้งใจพัฒนาตัวเอง

1. ผู้นำที่ดีสร้างแรงบันดาลใจให้ผลงานออกมาได้อย่างดี

องค์กรสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้มากเท่าที่ผู้นำองค์กรนั้นจะสามารถสร้างได้ สิ่งสำคัญขั้นพื้นฐานคือการสื่อสาร เมื่อผู้นำสามารถสร้างความมั่นใจ ให้ข้อมูลที่จำเป็น ด้วยความหวังและความเป็นจริง และสร้างความรู้สึกของการเป็นทีมและการมีส่วนร่วม

ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่ทรงพลัง สร้างความเชื่อมั่นให้องค์กรด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ลูกน้อง ให้อิสระแก่ลูกน้อง และสร้างอารมณ์ความรู้สึกของการมีจุดมุ่งหมายและความหมายของลูกน้อง

2. ผู้นำที่ดีตั้งเป้าหมาย และเตรียมทรัพยาการให้ลูกน้องทำงานได้อย่างดีเยี่ยม

การมีเป้าหมายที่ทรงพลัง จะทำให้ทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายและทำงานเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็สร้างความรู้สึกเป็นอิสระในการทำงาน การตั้งเป้าหมายต้องเป็นป้าหมายที่ไม่เกินจริง กระตุ้นความสนใจพอที่จะทำให้คนอยากทำให้สำเร็จ และเป็นเป้าหมายที่ทำสำเร็จได้ด้วยการทำงานเป็นทีม

3. ผู้นำที่ดีจูงใจให้เกิดการทำงาน ผลักดันให้ผ่านอุปสรรคและการต่อต้าน

ผู้นำที่ดีตระหนักว่าเขาจะสามารถจูงใจลูกน้องได้จากพลังส่วนตัว ไม่ใช่จากอำนาจตามตำแหน่ง พวกเขาจะรับฟังด้วยความตั้งใจเพื่อนำไปสู่การกระทำที่สะท้อนสิ่งที่ได้ยิน ผู้นำที่ดีจะเสมือนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ขององค์กร เป็นแบบอย่างความมุ่งมั่นและการฟันฝ่าอุปสรรค

ลักษณะนิสัยของผู้นำที่ดีจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรค ตระหนักว่าเมื่ออยู่กลางพายุ ยิ่งต้องใจเย็น ทำตัวเป็นเสมือนไฟนำทาง และไม่ลืมว่ามีคนมากมายเท่าไหร่ที่รอฟังเขา ผู้นำที่ดีจะช่วยผลักความกลัวทิ้ง ไม่ชี้นิ้วโทษใคร และรู้ว่าศัตรูของการทำงานที่แท้จริงคือความไม่ใส่ใจว่าอุปสรรคที่แท้จริงเป็นปัจจัยภายนอก

4. ผู้นำที่ดีสร้างทีมที่ทำงานร่วมกันด้วยฉันทามติและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง

ผู้นำที่ดีเข้าใจความหมายสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของทีม เป็นการสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ ความเป็นกลุ่มก้อน ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง และความภักดี เป็นสิ่งที่ช่วยให้ลูกทีมตอบคำถามว่าเป็นส่วนหนึ่งของอะไร

ผู้นำที่ดีรู้ว่าการพึ่งพาอาศัยกันเป็นแรงขับดันที่ดี และการเป็นสมาชิกของทีมที่พึ่งพาอาศัยกันทำให้ลูกทีมแลกเปลี่ยนความคิด ปัญหา วิธีแก้ไข และเสียงสะท้อนให้กันและกัน ทีมที่มีการร่วมมือที่ดีจะแบ่งงานกันทำสู่ผลที่ดีขึ้นเป็นทวีคูณ

5. ผู้นำที่ดีตัดสินใจและวางกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์

ผู้นำที่ดีย่อมเป็นนักกลยุทธ์ที่ดีด้วย พวกเขาใช้ข้อมูลที่มีให้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการตัดสินใจ และสร้างสมดุลด้วยการใช้สัญชาตญาณ ผู้นำที่ดีรู้จักสร้างกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพด้วยการดึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม และไม่ติดระบบเจ้าขุนมูลนาย

พวกเขาแบ่งปันข้อมูลที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น ไม่ใช่ว่าเก็บงำเอาไว้เพื่อสร้างอำนาจ พวกเขาสอบถามความคิดเห็นและข้อแนะนำ และชั่งข้อดีข้อเสียอย่างระมัดระวัง ผู้นำที่ดีทำการสอบถามข้อมูล ไม่ใช่การสอบสวน และสุดท้ายแล้ว สนับสนุนให้มีการอภิปราย การตัดสินใจ และมีฉันทามติร่วมกัน