Alive Edutainment

คู่ที่แยกกันอยู่ ค้นพบความสุขของความสัมพันธ์หรือไม่

ในยุคปัจจุบัน คู่รักเริ่มตัดสินแยกกันอยู่มากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความจริงจังต่อกัน แล้วคู่ที่อยู่ด้วยกันจะสามารถเรียนรู้อะไรจากคู่ที่แยกกันอยู่ได้บ้าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ นักบำบัดจิตวิทยา ลูซี เบอร์สฟอร์ด ระบุว่า คู่รักที่แยกกันอยู่ (Living Apart Together – LAT) ที่ประสบความสำเร็จ คือคู่ที่ค้นพบความสมดุลระหว่างความเป็นอิสระและพันธสัญญาทางอารมณ์ สร้างพื้นที่ให้แต่ละฝ่ายได้หยุดหายใจ

เบอร์สฟอร์ดกล่าวว่า สิ่งที่คู่รักที่อยู่ด้วยกันสามารถเรียนรู้จากคู่ LAT ได้ คือการสร้างความเชื่อใจในตัวเอง “เมื่อคนเริ่มบ่นว่า ‘สามีฉันไม่สนับสนุนฉันเลย’ หรือ ‘ภรรยาของผมไม่เป็นกำลังใจให้’ เหล่านี้เป็นข้อสังเกตในความสัมพันธ์ที่สำคัญในการคบหากัน” “แต่ต้องไม่คาดหวังว่าจะให้ใครมาช่วยชีวิตเรา ในทางอารมณ์ เราต้องกลับมายืนหยัดเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งตรงข้ามการพึ่งพากันและการล้มลงบนอ้อมกอดของคู่รัก”

สถานการณ์ของ LAT แสดงให้เห็นถึงความเป็นจริงที่แตกต่างจากนิทานหวานชื่นเกี่ยวกับรักยืนยงภายใต้หลังคาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนพื้นฐานความจริงอาจมีความจำเป็นที่จะทำให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาว แต่สำหรับบางคู่ การตัดสินใจมีความสัมพันธ์แบบ LAT อาจมาจากทางเลือกในแง่ลบ คือทนอยู่กับอีกฝ่ายไม่ได้ แต่ยังอยากคบกัน

เบอร์สฟอร์ดกล่าวว่า แต่การแยกกันอยู่ก็อาจหมายถึง ถ้าเกิดปัญหาอะไร ก็จะไม่ได้รับการแก้ไข ไม่มีอะไรเดินหน้า แม้มีคู่ที่มีความสัมพันธ์แบบ LAT ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่มากมาย แต่ทักษะที่สำคัญคือไม่ควรวิ่งหนีจากการประณีประนอม ความเคารพกันและกัน และการเอื้ออาทรกัน