สำรวจแล็บตรวจเชื้อโควิด 19 ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง

19 มี.ค. 2563 เวลา 5:39 น.

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว

ห้องแล็บตรวจเชื้อโควิด 19 ที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง มีประตูมีหลายชั้น เป็นประตูแบบดับเบิลดอร์ 2 ชั้น ซึ่งเป็นมาตรฐานของการตรวจโควิด โดยกั้นโซนไว้ เพื่อให้เกิดการติดเชื้อน้อยที่สุด

ก่อนเข้าแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง ทุกคนจะต้อง เปลี่ยนชุดใหม่ เปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ สวมหมวกคลุมผม ใส่ถุงมือยางซ้อน 2 ชั้น เปลี่ยนรองเท้าที่คลุมจนถึงน่อง สวมแว่นตา และสวมหน้ากากป้องกันใบหน้า แต่งกายมิดชิดเพื่อป้องกันเชื้อโรคสัมผัสกับผิวของเราได้ เป็นการเซฟบุคลากรให้ได้มากที่สุด

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว

ห้องแล็บ คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง แบ่งเป็น 3 ห้องหลัก

1.ห้องสกัด (extraction room) เป็นห้องที่มีเชื้อโรคมากที่สุด นำตัวอย่างที่เก็บจาก drive thru มาฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูง 10 นาทีแล้วหลังจากนั้นดูดตัวเชื้อออกมา แล้วนำไปสกัดเป็น RNA สารทางพันธุกรรมที่ได้มา จะนำไปผสมเป็นน้ำยาแล้วนำไปเข้าเครื่องวัดชีวโมเลกุล เพื่อดูว่าคนไข้มีเชื้อไวรัสหรือไม่ โดยไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กระบวนการของห้องนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้น 30 นาทีต่อ 1 เคส เสร็จแล้ว ส่งต่อห้องไปผ่านทาง pass box โดยเจ้าหน้าที่จากห้องต่อไป จะเก็บตัวอย่างที่สกัดแล้วด้วยการเปิดตู้จากอีกฝั่ง เพื่อเป็นการควบคุมการปนเปื้อน นับเป็นห้องที่เครียดที่สุดสำหรับนักเทคนิคการแพทย์

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว

2.ห้องเตรียมน้ำยา (master mix room) ห้องนี้เป็นห้องทำน้ำยา เพื่อที่จะนำตัวอย่างที่สกัดแล้วเอามาผสมกัน แล้วค่อยเอามาเข้าเครื่องเพื่อนำไปแสดงผลในห้องถัดไป

3.ห้องตรวจสารพันธุกรรม (amplification and detection room) เป็นห้องที่ทำการตรวจจับสารพันธุกรรมว่าเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 หรือไม่ โดยการดูผลจากกราฟโดยผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการตรวจเบ็ดเสร็จแล้ว ใช้เวลาทั้งสิ้นอยู่ที่ 5-8 ชั่วโมง จึงจะทราบผลชัดเจนและแจ้งผลตรวจแก่ผู้ที่เข้ารับการตรวจเชื้อ

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว

หลังจากที่ตรวจที่ โรงพยาบาลรามคำแหง แล้ว ยังต้องส่งตรวจซ้ำอีกครั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดซึ่ง ตอนนี้ มีคนเข้ามาตรวจผ่านแล็บโรงพยาบาลรามคำแหงประมาณ 300 คนต่อวัน โดยโรงพยาบาลในเครือทั้ง 38 แห่ง ก็จะส่งมาตรวจที่นี่เช่นกัน

หลังจากเสร็จการทำงาน เจ้าหน้าที่จะต้องเดินออกอีกทางหนึ่ง ไม่สามารถออกทางที่เข้ามาได้ เพื่อป้องกันเชื้อแพร่กระจายสู่ห้องสะอาด โดยเจ้าหน้าที่จะจะต้องทิ้งทุกอย่างที่สวมเข้าไปในแล็บ ในอีกห้องหนึ่ง เพื่อนำไปอบฆ่าเชื้อ ก่อนที่จะนำไปทิ้งที่โรงพักขยะ หลังจากนั้นทางบริษัทกรุงเทพธนาคม จะมารับไปทำลายอีกทีหนึ่ง เป็นการป้องกันบุคลากร ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคออกสู่สิ่งแวดล้อมด้วย

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว

ห้องแล็บตรวจเชื้อ เป็นห้อง negative คือลมต้องไม่ปัดออก เพราะถือเป็นห้องสกปรกต้องไม่นำเชื้อออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกได้

ต่างจากห้องผ่าตัด ที่เป็น positive ลมต้องไม่ปัดเข้า ห้องต้องสะอาด ห้ามมีสิ่งสกปรกพัดจากภายนอกเข้าสู่ตัวห้องผ่าตัดได้ อากาศสะอาดจะต้องสูงกว่าอากาศข้างนอก

หากคุณต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา สามารถมารับการตรวจเชื้อได้ที่ โรงพยาบาลรามคำแหง ตั้งแต่ 8.00-18.00 น. ทำการตรวจวันต่อวันจนหมดตัวอย่างสุดท้ายของวันนั้นๆ ทำวันต่อวัน

ห้องปฎิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ รามคำแหง เป็นหนึ่งในห้องแล็บที่สามารถตรวจเชื้อโควิด-19 ได้ โดย ทนพญ.สมจิตร์ จินาภักดิ์ หัวหน้าแผนกห้องปฎิบัติการ ได้พาสปริงนิวส์เข้าสำรวจห้องแล็บดังกล่าว