กทม. มอบหน้ากากฯ แบบผ้า และหน้ากากป้องกันใบหน้า ให้ จนท. เก็บขนขยะ

19 มี.ค. 2563 เวลา 4:19 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

วันที่ 19 มี.ค. 63 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้จัดหาหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อมอบให้แก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย ขยะเปียกและขยะแห้ง ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปสวมใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยสำนักงานเขตต่างๆ ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันผลิตอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) ให้แก่บุคลากรพนักงานเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

สำหรับหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield) เป็นผลงานการประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช มีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกปิดบังใบหน้าผู้สวมใส่ได้มิดชิด สามารถสวมใส่ทับหน้ากากอนามัยได้ ช่วยป้องกันน้ำหรือสิ่งปนเปื้อนที่อาจกระเด็นใส่ใบหน้า ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องสัมผัสสิ่งปฏิกูลเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกวัน