ศ.นพ.ยง แนะ 5 หลักการในการควบคุมโควิด-19

26 มี.ค. 2563 เวลา 3:23 น.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสฯ คณะแพทย์ฯ จุฬาฯ แนะ5 หลักการในการควบคุมโรคโควิด-19

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แนะ 5 หลักการในการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ผ่านเฟซบุ๊ก ดังนี้

หลักการในการควบคุมโรคระบาด โควิด-19

1. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ใครมีโรคประจำตัว เช่น ความดัน เบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

2. กำหนดระยะห่างของบุคคล แต่ละคนอย่างน้อย 2 เมตร เช่น ยืนพูดคุย ควรใส่หน้ากากอนามัย เมื่อออกจากบ้านไปในที่ชุมชน รถไฟฟ้า รถยนต์ รถโดยสาร

3. ลดการเข้าสู่สังคม social distancing อยู่บ้าน ไม่ไปรวมกลุ่ม ลดการสัมผัสคนหมู่มาก

4. ลดการเคลื่อนย้ายประชากร อยู่บ้าน ไม่ควรมีการเดินทาง เพราะจะเป็นการเพิ่มการสัมผัสโรค และเคลื่อนย้ายโรค ทำให้ยากต่อการควบคุม

5. มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ และผู้เกี่ยวข้องในการควบคุมโรค เมืองไทยเป็นแหล่งอาหาร ไม่มีความจำเป็นต้องกินบะหมี่สำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ไม่จำเป็นเลยที่ต้องกักตุนอาหาร เพราะไม่ได้มีการกะทบในระบบขนส่งอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด