สวนดุสิตโพล เผย "การรับข่าวสารโควิด-19" ปชช.อยากได้ข่าวที่เป็นจริง ไม่ปิดบังข้อมูล

30 มี.ค. 2563 เวลา 3:06 น.

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ "การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย" เผยกรณีที่ทำให้จิตตกที่สุด คือข่าวว่าเชื้อติดต่อง่าย สถานการณ์แพร่ระบาดรุนแรง

ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วันนี้ เป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก ข่าวต่าง ๆ มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอม หรือที่เรียกว่าเฟคนิวส์ถูกแชร์ออกไปเป็นวงกว้าง

การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน จึงมีความสำคัญต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนอย่างยิ่ง โดยประชาชนต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เป็นกลาง และครอบคลุมรอบด้านมากที่สุด

เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี การรับข่าวสารโควิด-19 ของคนไทย “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,033 คน (สำรวจทั้งภาคสนามและออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ

สวนดุสิตโพล ทำการสำรวจในหัวข้อ