โควิด 19 เปลี่ยนแปลงโลก การศึกษา

31 มี.ค. 2563 เวลา 5:17 น.

การระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) กำลัง เปลี่ยนแปลงโลก ในหลายมิติ รวมถึงเรื่องการศึกษาที่เด็กๆ ทั่วโลกต้องหยุดเรียนนานนับเดือน สภาเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ ว่าโลกการศึกษาจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลังจากนี้

บทความจากสภาเศรษฐกิจโลก ระบุว่า ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังไม่เคยมีช่วงเวลาไหนที่สถาบันการศึกษาทั่วโลกหยุดชะงักพร้อมกัน ด้วยเหตุผลเดียวกัน เรารู้ว่าผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่นี้จะ เปลี่ยนแปลงโลก แต่มันจะกระทบการศึกษาในระยะยาวอย่างไร

ที่ผ่านมา นักการศึกษาทั่วโลกได้พูดถึงการสะท้อนวิกฤติครั้งนี้ ว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาใหม่สำหรับเด็กในอนาคต นี่อาจเป็นโอกาสให้กลับมาคิดว่าเราจะให้การศึกษาเด็กๆ อย่างไร เราควรสอนอะไร และเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับสถานการณ์แบบไหน

เด็กรุ่นที่กำลังอยู่ในระบบการศึกษา ได้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งยกเลิกการสอบ กิจกรรมกีฬา หรือแม้แต่เลื่อนจบการศึกษา แต่รุ่นนี้ก็จะได้เรียนรู้พลังแห่งความร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งก่อนหน้านี้จะพูดถึงแค่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพจิต แต่ตอนนี้มีเรื่องของการสร้างระยะห่างทางสังคมเพื่อปกป้องสมาชิกชุมชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

สภาเศรษฐกิจโลกวิเคราะห์ว่า นี่เป็น 4 บทเรียนที่เราต้องเตรียมรุ่นต่อไป

 1. สอนให้รุ่นต่อไปอยู่ในโลกที่เชื่อมต่อกัน

  การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด 19) เปลี่ยนแปลงโลก ทำให้เห็นภาพว่าโลกเราเชื่อมต่อกันขนาดไหน ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า พฤติกรรม “โดดเดี่ยว” อีกต่อไปแล้ว คนที่ประสบความสำเร็จในทศวรรษต่อไป ต้องเป็นคนที่เข้าใจความสัมพันธ์กันของโลก และสามารถหาเส้นทางข้ามขีดจำกัด ใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ และทำงานด้วยวิธีที่ใช้ความร่วมมือจากโลกที่เชื่อมต่อกัน

 2. คำจัดกัดความใหม่ของ “นักการศึกษา”

  ความคิดที่ว่า นักการศึกษาเป็นผู้กำความรู้ที่จะสร้างสติปัญญาของนักเรียน ไม่ใช่ความคิดที่ตรงกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 อีกต่อไป เมื่อนักเรียนสามารถเสาะหาความรู้ หรือทักษะได้ทางออนไลน์ หรือทางโทรศัพท์ เราต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของนักการศึกษาในห้องเรียนและห้องบรรยาย นี่อาจหมายถึงบทบาทของนักการศึกษาต้องเดินหน้าเขาสู่การเป็นแรงสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่พัฒนาตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณค่าต่อสังคม

 3. สอนทักษะชีวิตที่จำเป็นในอนาคต

  ในสภาพแวดล้อมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป คนรุ่นใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นที่จะหาเส้นทางฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ มองไปในอนาคต หนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่นายจ้างจะมองหา คือความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ควบคู่ไปกับความสมารถในการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่น และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ คนที่จะสามารถทำงานร่วมกับคนที่แตกต่าง

 4. ปลดล็อกเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษา

  การระบาดของโควิด 19 เปลี่ยนแปลงโลก ส่งผลให้สถาบันการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัวใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์คอนเทนต์เพื่อการเรียนทางไกลให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น นักการศึกษาทั่วโลกกำลังเผชิญกับความเป็นไปได้ที่จะได้ทำอะไรที่แตกต่าง และแตกต่างด้วยความยืดหยุ่น ที่จะเกิดประโยชน์ในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กทั่วโลก รูปแบบใหม่ของการสอน ที่ไม่เคยได้มีการทำมาก่อนหรือมีคนทำไม่มาก โดยเฉพาะการศึกษาสำหรับระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม

สิ่งที่สำคัญที่สุด เรามีความหวังว่าเด็กรุ่นต่อไป จะใช้ประสบการณ์ตอนนี้ ที่ต้องเรียนรู้การเรียนจากทางไกล ทิ้งระยะห่างทางสังคม แยกจากเพื่อน แยกจากอาจารย์ ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน เป็นการเตือนใจถึงความสำคัญของ ความต้องการของมนุษย์กับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมแบบตัวต่อตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด