กรมอนามัย แนะ 9 ข้อปฏิบัติ ที่รถเร่ขายของต้องทำ

31 มี.ค. 2563 เวลา 10:25 น.

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้ประกอบการตลาดสดเคลื่อนที่ หรือ รถเร่ หรือรถพุ่มพวง ต้องทำความสะอาดทุกวัน ปฏิบัติตาม 9 ข้อคำแนะนำ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง ผู้ประกอบการค้าปลีกที่นำยานพาหนะมารับซื้อสินค้าประเภทต่างๆ จากตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ไปจำหน่ายในชุมชน และหมู่บ้านในรูปแบบตลาดสดเคลื่อนที่ ที่เรียกกันว่า รถเร่ หรือ รถพุ่มพวง พบว่าส่วนใหญ่วัตถุดิบที่จำหน่ายมักเป็นประเภทผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์สด อาหารแห้ง อาหารบรรจุปิดสนิท อาหารแปรรูป เป็นต้น

ในแต่ละวันจะมีรถเร่ประมาณ 500 คัน ที่ต้องมารับสินค้าที่ตลาดไท เพื่อนำไปจำหน่าย ทำให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวก ไม่ต้องออกมาจับจ่ายซื้อสินค้านอกบ้าน สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนให้ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่จับจ่ายสินค้าจากรถเร่ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำ 9 ข้อ ดังนี้

1) พาหนะ/รถเร่ ดูแลให้สะอาด จัดเก็บอาหารเป็นสัดส่วน มีการปกปิด และทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกวัน

2) อาหารสด อาหารปรุงสำเร็จ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป จัดเก็บแยกเป็นสัดส่วนตามประเภทอาหาร ไม่ปะปนกัน

3) เนื้อสัตว์สด อาหารทะเล ต้องสะอาด จัดเก็บ แยกภาชนะ มีการปกปิดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส

4) อาหารปรุงสำเร็จ บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมกับอาหาร มีการปกปิด ห้ามนำอาหารที่ปรุงข้ามวันมาจำหน่าย

5) ผลไม้ตัดแต่ง ล้าง จัดเก็บแยกตามประเภทผลไม้ มีการปกปิดใช้น้ำแข็งสะอาด

6) ภาชนะ/อุปกรณ์ แยกใช้ระหว่างอาหารสุก อาหารดิบ ผักและผลไม้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำทุกวัน

7) ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ สวมใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ใช้อุปกรณ์หรือสวมถุงมือหยิบจับอาหารพร้อมบริโภค

8) ผู้ซื้อและผู้ขาย กำหนดระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ไม่พูดคุย ไอ จาม ระหว่างเลือกซื้ออาหาร

9) หากมีอาการไอ จาม คล้ายโรคระบบทางเดินหายใจ มีไข้ ให้หยุด และไปพบแพทย์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด