หมอแนะ ไม่ควรใช้คลอรีนฆ่าเชื้อ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

17 พ.ค. 2563 เวลา 5:54 น.

รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แนะควรหลีกเลี่ยงการใช้คลอรีนแทนแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ การใช้หลายครั้งอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้

หมอแนะ ในยุคที่อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้มีการพูดถึงสารต่างๆ ที่จะใช้ฆ่าเชื้อโรคป้องกันตนเอง ในยุคที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น จึงได้มีการนำคลอรีนเข้ามาใช้ฆ่าเชื้อ เนื่องจากคิดว่า คลอรีนราคาเบากว่าแอลกอฮอล์

รศ.นพ.นริศ กล่าวว่า ในปัจจุบัน มีการใช้น้ำยาคลอรีน ใส่ในน้ำประปา หรือ ใส่ในสระว่ายน้ำ เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค โดยใส่ในปริมาณที่เหมาะสมที่ไม่สูงเกินไป ซึ่งนั่นอาจจะไม่สูงพอที่จะฆ่าเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ แต่ถ้าเราใช้นำยาคลอรีนที่มีความเข้มข้นมากสามารถฆ่าเชื้อต่างๆ ได้ก็จริง แต่ว่าสารระเหยของคลอรีนก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูกต่างๆ รวมถึงไอระเหยหากเข้าตาจะมีผลต่อดวงตา มีการระคายเคือง ส่งผลให้แสบเคืองตาได้

ดังนั้น การใช้คลอรีน ก็สามารถใช้ได้ แต่มีข้อที่จะต้องระวังในหลายๆ เรื่องเช่นกัน จึงอยากจะเตือนให้ระวัง คลอรีนเป็นสารที่ระเหยได้ง่าย ไปสระว่ายน้ำก็จะได้กลิ่นคลอรีน การผสมคลอรีนในสระว่ายน้ำ แม้แต่ในน้ำประปาเองก็ตาม ในสมัยหนึ่ง เราจะได้กลิ่นคลอรีน

ซึ่งถ้าเกิดว่าทดลองง่ายๆ เอาน้ำประปาไขจากก๊อกน้ำมาใหม่ๆ เอามาเลี้ยงปลาแล้วจะพบว่า ปลาตาย ต้องนำน้ำประปานั้นมาพักทิ้งไว้อย่างน้อย 7 วัน จนกว่าคลอรีนจะระเหยออกไปจนหมดแล้ว ถึงจะสามารถนำมาเลี้ยงปลาได้ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ใช้คลอรีนในปริมาณน้อยๆ ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการที่เราจะไปนำคลอรีนซึ่งมีราคาถูกกว่า แล้วนำมาใช้ในความเข้มข้นที่สูง อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้มากกว่าด้วย ถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้คลอรีน การใช้หลายครั้งอาจส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจได้