วันแรงงาน 2563 แนะ 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ ฟื้นฟูจิตใจในกลุ่มวัยทำงาน

01 พ.ค. 2563 เวลา 10:17 น.

กรมสุขภาพจิตเผย 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ วิธีฟื้นฟูจิตใจในวัยแรงงาน พร้อมชี้คนไทยมีความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงห่างไกลบุหรี่สุราเพื่อข้ามผ่านความเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด 19

วันแรงงาน 2563 กรมสุขภาพจิต แนะ 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ ฟื้นฟูจิตใจในวัยทำงาน

ภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตวัยทำงานในขณะนี้ พบว่ามีคนวัยทำงานที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยการใช้พลังใจที่เข้มแข็ง ที่ซ่อนอยู่ในตัวทุกคนเพื่อเอาไว้ใช้เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตหรือปัญหาต่างๆ มาแปรเปลี่ยนเป็นพลังใจที่สร้างสรรค์ และออกแบบปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตใหม่เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว จนประสบผลสำเร็จในระดับที่ตนเองพึงพอใจ

อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ทำให้อัตราการสูบบุหรี่และดื่มสุราลดลงมาก ส่งผลดีทางเศรษฐกิจต่อตนเองและระดับชาติ  ควรแก่การนำมาถ่ายทอดให้คนในสังคมได้เรียนรู้กระบวนการคิด และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นแบบอย่างที่ดี

กรมสุขภาพจิตเผย 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ วิธีฟื้นฟูจิตใจในวัยแรงงาน พร้อมชี้คนไทยมีความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงห่างไกลบุหรี่สุราเพื่อข้ามผ่านความเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด 19

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า คนวัยแรงงาน หรือ วัยทำงาน เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่า เป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อันส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้แสดงออกถึงการยกย่องคุณประโยชน์ของคนวัยนี้ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน “วันแรงงานแห่งชาติ” ตลอดมา

แต่ปีนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบทางลบในทุกด้านของทุกประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้รายได้ลดลงหรือขาดรายได้ บางรายต้องตกงาน เกิดความไม่มั่นคงในครอบครัว ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อสุขภาพจิตคนวัยทำงาน ไม่ว่าจะทำให้เกิดความเครียด ความท้อ ความโดดเดี่ยว ความทุกข์ใจ

การก้าวผ่านสถานการณ์ในขณะนี้พี่น้องชาวไทยต้องรับมือด้วย 5 พลังใจที่สร้างสรรค์

1. ตั้งสติให้ดี ด้วยพลังใจที่เข้มแข็ง เมื่อวิกฤตเข้ามาในชีวิต อย่าเพิ่งท้อใจหรือหมดหวัง

2. ปรับตัวและปรับใจ กล้าเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเอง และปรับใจที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เข้ามาให้ดีขึ้น

3. สำรวจความสามารถของตนเองเรียนรู้หรือฝึกฝนได้ รวมทั้งหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

4. หมั่นกระตุ้นพลังใจที่สร้างสรรค์ของตนเอง เพื่อสร้างความมุ่งมั่นที่จะก้าวข้ามปัญหาไปให้ได้

5. ส่งต่อพลังใจที่สร้างสรรค์ให้ผู้อื่น ด้วยการบอกเล่าประสบการณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัวที่ผ่านมาได้ เพื่อให้ผู้อื่นเกิดพลังใจ หรือแม้แต่การให้ก็เป็นการสร้างพลังใจที่ดีเช่นกัน

ทั้งนี้กรมสุขภาพจิต เน้นย้ำว่า เจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต และระบบสาธารณสุข ต้องมีการติดตามดูแลจิตใจของประชาชนชาวไทย เนื่องจากในภาวะการระบาดของโควิด ประชาชนจะมีความวิตกกังวล เครียด กลัว เศร้า จะต้องได้รับความช่วยเหลือทางด้านจิตใจอย่างใกล้ชิด จะช่วยให้สามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจได้ดี และลดผลกระทบด้านสุขภาพจิตในระยะยาว ขณะเดียวกันหากรู้สึกหมดพลัง เครียดไปต่อไม่ไหวอย่าเก็บไว้คนเดียว ขอให้หาคนปรึกษา หรือใช้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

กรมสุขภาพจิตเผย 5 พลังใจที่สร้างสรรค์ วิธีฟื้นฟูจิตใจในวัยแรงงาน พร้อมชี้คนไทยมีความตระหนักในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงห่างไกลบุหรี่สุราเพื่อข้ามผ่านความเสี่ยง เลี่ยงเชื้อโควิด 19

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด