ตรวจคัดกรอง COVID-19 รู้ผลใน 15 นาที ด้วยชุดตรวจพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย

01 มิ.ย. 2563 เวลา 5:33 น.

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพยประกันภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงาน ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที

ทีมนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยความสนับสนุนจากภาคธุรกิจ เปิดตัวชุด ตรวจคัดกรอง PSU COVID-19 ที่จะสามารถแสดงผลได้ภายในเวลา 15 นาที

ภาคธุรกิจดังกล่าว ประกอบด้วย บริษัททิพยประกันภัย และกลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน คือ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์,บริษัทโสมาภา อินฟอเมชั่น, บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น, บริษัท บีซีพีจี, ธนาคารกรุงไทย จำกัด,การบินลาว และบริษัท พิโซน่ากรุ๊ป

อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ กล่าวว่า “เราอยากเห็นทุกอย่างกลับเป็นปกติและขับเคลื่อนไปเช่นเดิม แม้ภาคธุรกิจพลังงานจะได้รับผลกระทบไม่มาก แต่หากวิกฤตครั้งนี้ยังคงยาวนาน แน่นอนว่าทุกคนบนโลกและทุกภาคธุรกิจ ต่างต้องล้มลงแน่นอน และในแง่ของการเป็นมนุษย์ เราจำเป็นที่ต้องเร่งมือส่งต่อความช่วยเหลือนี้แก่สังคมให้เร็วที่สุด เพราะการก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัย คือสิ่งที่ดีที่สุดของโลกใบนี้”

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพยประกันภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงาน ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที

ผศ.ดร. ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิคการแพทย์ หัวหน้าโครงการชุดทดสอบเพื่อตรวจคัดครองเชื้อไวรัสโควิด ระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแสดงอาการ และกลุ่มติดเชื้อไม่แสดงอาการซึ่งสามารถเป็นพาหะได้ ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุดตรวจนี้ โดยใช้หลักการ immunochromatography (อิมมูโนโชมาโตกราฟฟี) (ICT) ใช้เวลาในการตรวจเพียง 15 นาที มีความไวและความจำเพาะสูง ความคงตัวสูง เก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้เป็นเวลาหลายเดือน ใช้เพียงตัวอย่างเลือดที่เจาะจากปลายนิ้วเท่านั้น ซึ่งตัวอย่างเหล่านี้ มีปริมาณของเชื้อไวรัสที่น้อยมาก ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์จากผู้ป่วยได้ด้วย

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพยประกันภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงาน ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที

ด้าน ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย กล่าวว่า หากสามารถตรวจพบผู้ติดเชื้อได้เร็วโอกาสในการรักษาก็จะเร็วขึ้น การแพร่ระบาดและจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะน้อยลง ซึ่งเป็นผลดีกับสังคม

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทิพยประกันภัย และกลุ่มธุรกิจพลังงาน ร่วมมือพัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 สามารถรู้ผลภายใน 15 นาที ชุดตรวจคัดกรองโควิดรู้ผลภายใน15นาที

ทีมงานวิจัยระบุว่า ชุด ตรวจคัดกรอง การติดเชื้อไวรัส PSU COVID-19 นี้ เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัย เพื่อให้คนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์ ใกล้ชิดกันน้อยที่สุด สัมผัสสารคัดหลั่งน้อยที่สุด เสียเลือดน้อยที่สุด จึงพัฒนาออกมาเป็นชุดตรวจเล็กๆ ในราคาที่ประชนจับต้องได้และมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการตรวจหาเชื้อไวรัสซึ่งในอนาคต คาดหวังว่าโครงการนี้จะถูกต่อยอดเพื่อพัฒนาความเร็วในการตรวจหาเชื้อและส่งออกชุดตรวจไปทั่วโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด