แจ็กเกต แมสก์ นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำคลุมหน้ากากอนามัย

04 เม.ย. 2563 เวลา 11:25 น.

กระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบ แจ็กเกต แมสก์ นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำ คลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ให้แก่ รพ.รามาธิบดี ร่วมสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ สู้ศึกไวรัสโควิด 19

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ส่งมอบ "แจ็กเกต แมสก์" นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำสำหรับคลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ป้องกันละอองฝอยที่เกิดจากการ ไอ จาม และยังปราศจากสารประกอบฟูลออโรคาร์บอนที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ให้ทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อร่วมสู้ศึกพิชิตไวรัสโควิด 19

กระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบ แจ็กเกต แมสก์ นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำ คลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ให้แก่ รพ.รามาธิบดี ร่วมสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ สู้ศึกไวรัสโควิด 19

หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งกำลังขาดแคลน ทั้งที่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันที่สำคัญของบุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จากการต้องดูแลและรักษาผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก

ในขณะที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 2,067 ราย เสียชีวิต 20 รายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563) กสอ. จึงทำ แจ็กเกต แมสก์ หรือ Jacket Mask สำหรับคลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐานขึ้น ภายใต้แนวคิด "ปั้น ปรุง เปลี่ยน ให้ดีพร้อม (DIProm)" ซึ่งหน้ากากดังกล่าวเป็นนวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำ ขึ้น เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์

กระทรวงอุตสาหกรรมส่งมอบ แจ็กเกต แมสก์ นวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำ คลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน ให้แก่ รพ.รามาธิบดี ร่วมสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์ สู้ศึกไวรัสโควิด 19

กสอ. ได้นำแจ็กเกต แมสก์ สำหรับคลุมหน้ากากอนามัยมาตรฐาน จำนวน 3,000 ชิ้น มูลค่า 72,000 บาท มอบให้กับทางโรงพยาบาลรามาธิบดี เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มีความต้องการหน้ากากอนามัยที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งสำหรับบุคลากรทางแพทย์จำนวนมาก เนื่องจากมีผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน รวมทั้งกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่เข้ามาตรวจหาโรคโควิด 19