Innovation ข่าว

นวัตกรรมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ลดเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19

โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับเอสซีจี พัฒนานวัตกรรมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19

นวัตกรรมทางการแพทย์

นวัตกรรมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ได้รับการพัฒนาโดย โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ เอสซีจี เป็น นวัตกรรมห้องคัดกรองตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 และนวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ คือ ห้อง ICU แยกผู้ป่วยความดันลบ ห้องตรวจเชื้อความดันลบ และแคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ สร้างระบบการดูแลผู้ป่วย “แยกโรคและเก็บกักเชื้อ” ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มใช้แล้วแห่งแรกที่โรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวว่า นวัตกรรมที่โรงพยาบาลราชวิถีพัฒนาร่วมกับเอสซีจีนี้ ทำให้สามารถสร้างระบบการดูแลผู้ป่วย “แยกโรคและเก็บกักเชื้อ” ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์อย่างสูงในการป้องกันการแพร่เชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยรายอื่นๆ ต่อไป

ด้านนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยรายใหม่ หรือกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงมารับการตรวจที่คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ของโรงพยาบาล ประมาณ 100 – 150 คนต่อวัน จึงถือเป็นเรื่องดีที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับเอสซีจีคิดค้นนวัตกรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วนกับสถานการณ์มาใช้ภายในเวลาอันสั้น อีกทั้งสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

นวัตกรรมห้องคัดกรองตรวจผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 ที่ใช้ระยะเวลาติดตั้ง 2 วัน เป็นห้องที่แยกออกจากตัวอาคารของโรงพยาบาลด้วยระบบควบคุมแรงดัน และการหมุนเวียนของคุณภาพอากาศที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์จะอยู่ในห้องที่ไม่มีอากาศเสียจากภายนอกเข้าไป อากาศภายในจึงบริสุทธิ์ ส่วนผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจะอยู่ในห้องที่มีระบบการป้องกันอากาศรั่วไหลไม่ให้เชื้อไวรัสฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก อีกทั้งยังมีการใช้แสงยูวีเข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หลังการใช้งานห้องทุกครั้งอีกด้วย

นวัตกรรมชุดอุปกรณ์ป้องกันเชื้อแบบเคลื่อนที่ ได้แก่ ห้อง ICU แยกผู้ป่วยความดันลบ เป็นห้องที่แพทย์และพยาบาลสามารถทำการรักษาผู้ป่วยหนักได้ทันที โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรืออุปกรณ์ช่วยชีวิตอื่นๆ ทำงานด้วยระบบความดันลบเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่ภายนอก

ห้องตรวจเชื้อความดันลบ เป็นห้องตรวจเคลื่อนที่ที่ช่วยให้ทีมแพทย์และพยาบาลสามารถสอดมือผ่านมือยางเข้าไปทำหัตถการกับผู้ป่วยได้ โดยไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งภายในห้องควบคุมแรงดันอากาศให้เป็นได้ทั้งลบหรือบวก

แคปซูลเคลื่อนย้ายความดันลบ เป็นอุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

อุปกรณ์ครอบศีรษะคนไข้เพื่อป้องกันเชื้อ สำหรับงาน ทันตกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อลดการสัมผัสละอองน้ำที่ฟุ้งกระจายขณะที่ทีมแพทย์ปฏิบัติงานอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนต้องปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ กินร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distancing พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค

หากสงสัยว่าตนเองติดเชื้อโรคโควิด 19 หรือไม่ สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงผ่านเว็บไซต์ http://covid19.rajavithi.go.th เพื่อลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อีกด้วย