นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี

05 พ.ค. 2563 เวลา 1:53 น.

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) จับมือ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี ที่มาพร้อมประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ใน 5 นาที พร้อมการันตีคุณภาพใช้ซ้ำได้

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

หน้ากากอนามัยที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคจากตู้อบนี้ สามารถนำไปใช้ได้ทันทีหลังอบเสร็จ และใช้ซ้ำได้ ขึ้นอยู่กับสภาพ และประเภทของหน้ากากอนามัย โดยตู้อบดังกล่าว ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมคงคุณภาพการป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่หน้ากากได้ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ หลังการฆ่าเชื้อ

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ส่งมอบ Tham-UV Clean ล็อตแรกแก่โรงพยาบาลทั่วไทยแล้ว ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผ่าน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

​รองศาสตราจารย์ ดร.ธีร เจียศิริพงษ์กุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) กล่าวว่า ข้อจำกัดด้านหน้ากากอนามัย ที่มีจำนวนที่ไม่เพียงพอ ทำให้บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด 19 มากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้หน้ากากอนามัยที่มีจำนวนจำกัด สามารถใช้ซ้ำได้อย่างปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. จึงพัฒนา Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี (UV-C)

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

การอบหน้ากากอนามัยด้วยตู้อบดังกล่าว เป็นการใช้คลื่นรังสียูวีซี (UV-C) ในการอบหน้ากากจำนวน 3 ชิ้นต่อ 1 รอบการอบ โดยที่เว้นระยะห่างต่อชิ้นที่ 2-3 เซนติเมตร พร้อมตั้งเวลาการอบที่ 5 นาที เพื่อให้คลื่นรังสียูวีซี สามารถแผ่กระจายและฆ่าเชื้อไวรัสบริเวณหน้ากาก ทั้งด้านในและด้านนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้แล้ว ตู้อบ Tham-UV Clean จะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้งานเพื่อให้นำหน้ากากไปใช้ได้ต่อไป

ผลลัพธ์หลังการทดประสิทธิภาพจากห้องปฏิบัติการ Thammasat University Molecular Innovation Research (TUMIR) คณะสหเวชศาสตร์ มธ. พบว่า ตู้อบดังกล่าว สามารถช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคปอดบวม ไขสันหลังอักเสบ และติดเชื้อที่ผิวหนังที่อยู่บนหน้ากาก พร้อมทั้งคงประสิทธิภาพของเส้นใย และคุณสมบัติสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสผ่านหน้ากากอนามัย ไม่ต่ำกว่า 90 เปอร์เซ็นต์หลังการฆ่าเชื้อ

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยรังสียูวีซี เป็นผลงานการพัฒนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข คณะสหเวชศาสตร์ มธ. อย่างไรก็ดี คณะฯ เตรียมผลิตตู้อบดังกล่าว จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ชุด เพื่อมอบแก่โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 และขาดแคลนหน้ากาก N95 เป็นลำดับต่อไป อาทิ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นต้น

นวัตกรรม Tham-UV Clean ตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยได้ 100 เปอร์เซ็นต์ การันตีใช้ซ้ำได้ พร้อมกระจายไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้ว เพื่อช่วยแพทย์ไทยสู้โควิด 19

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. (TSE) โทรศัพท์ 094-664-7146 หรือ ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของ TSE ได้ที่ www.facebook.com/ENGR.THAMMASAT และ www.engr.tu.ac.th